Виставка плакатів «Добрі справи, гарні вчинки».

Батьківська категорія: Новини

Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні.

На жаль, незважаючи на велике значення морально-духовних цінностей в житті людей, вони ще не зайняли належного місця в системі цінностей підростаючого покоління. Нині у молодіжному середовищі зростає злочинність, озлобленість, нігілістичне ставлення до принципів моралі: спостерігається крайній егоцентризм, низький рівень культури спілкування, небажання покладати на себе відповідальність, недостатня сформованість патріотизму, втрата життєвого оптимізму та інші негативні прояви.

Тому прищеплення моральних цінностей і проектування власної поведінки на засадах гуманістичного ідеалу студентам є передумовою становлення особистості.

З 07 жовтня  розпочалася декада методичного об'єднання наставників академічних груп.

Виховання орієнтовних цінностей у студентів на виховних годинах – це одна з найважливіших задач наставників груп. Головне завдання наставників груп під час проведення виховних заходів є виховання у студентів поваги до Конституції, Законів України, державних символів України, громадянського обов’язку перед Україною, суспільством, прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина,  формування політичної та правової культури особистості,  свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Тому всі заходи, які заплановано в рамках декади наставників груп, спрямовані на реалізацію цих завдань.

Декада розпочалася  виставкою плакатів «Добрі справи, гарні вчинки».

О. А. Жовба, голова МО наставників груп