Батьківська категорія: Випускнику

 

Шановні випускники 2020 року! 

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчались за державним замовленням денної форми навчання і здобули освіту за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю (умови надання допомоги):

необхідно:

1. При працевлаштуванні у загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади укласти Договір про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.

2. Подати до підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників до 10 жовтня 2020 року відповідні документи:

ο Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у відділі освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
ο Письмову заяву на отримання допомоги на ім’я директора коледжу(зразок).
ο Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірена мокрою печаткою відділу освіти або ПТНЗ.
ο Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду.
ο Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.
ο Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ» також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу.

 

Нормативні документи:

- постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв вищих навчальних закладiв" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №335 від 18.05.2017р.)

- наказ МОН України від 28.03.2016р. № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 949 від 03.07.2017)

 

Підрозділ сприяння працевлаштуванню

студентів і випускників