Виставка плакатів «Добрі справи, гарні вчинки».

Батьківська категорія: Новини

Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні.

На жаль, незважаючи на велике значення морально-духовних цінностей в житті людей, вони ще не зайняли належного місця в системі цінностей підростаючого покоління. Нині у молодіжному середовищі зростає злочинність, озлобленість, нігілістичне ставлення до принципів моралі: спостерігається крайній егоцентризм, низький рівень культури спілкування, небажання покладати на себе відповідальність, недостатня сформованість патріотизму, втрата життєвого оптимізму та інші негативні прояви.

Тому прищеплення моральних цінностей і проектування власної поведінки на засадах гуманістичного ідеалу студентам є передумовою становлення особистості.

З 07 жовтня  розпочалася декада методичного об'єднання наставників академічних груп.

Виховання орієнтовних цінностей у студентів на виховних годинах – це одна з найважливіших задач наставників груп. Головне завдання наставників груп під час проведення виховних заходів є виховання у студентів поваги до Конституції, Законів України, державних символів України, громадянського обов’язку перед Україною, суспільством, прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина,  формування політичної та правової культури особистості,  свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Тому всі заходи, які заплановано в рамках декади наставників груп, спрямовані на реалізацію цих завдань.

Декада розпочалася  виставкою плакатів «Добрі справи, гарні вчинки».

О. А. Жовба, голова МО наставників груп

Перейти до версії сайту
Зупинимо булінг разом!

Дистанційне навчання

Студентська держава

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ