Педагогічна практика

Батьківська категорія: Практика

 

Педагогічна практика є важливою частиною освітнього процесу, в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє, з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93.

 

Основними завданнями педагогічної практики є:

  • виховання професійно значущих якостей особистості педагога;
  • формування потреби в педагогічній самоосвіті;
  • виховання інтересу й любові до професії;
  • закріплення, поглиблення та збагачення знань в процесі вирішення педагогічних завдань;
  • формування і розвиток професійних умінь та навичок; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
  • ознайомлення з сучасним станом освітнього процесу в освітніх закладах, передовим педагогічним досвідом;
  • надання допомоги освітнім закладам у вирішенні завдань навчання та виховання дітей.

Педагогічна практика проводиться на базі кращих шкіл та закладів дошкільної освіти м. Лебедин, де створені належні умови, є достатнє навчально-методичне забезпечення (ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 7; ЗДО «Калинка», «Чайка», «Ромашка», ЦСССДМ, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, міський центр позашкільної освіти, Лебединський районний відділ з питань пробації, міський територіальний центр соціального обслуговування).

 

Керівниками практики є досвідчені викладачі фахових дисциплін: Михайленко Н.В., Сердюк В.П., Соловей Г.С., Кравченко О.М., Мірошніченко Л.В., Прокопенко Н.Г., Таран В.О., Бережна С.І., Клименко Л.А., Ворона А.М., Щуцька О.М., Вознюк В.В., Турченко А.М., Кужель Т.В., Коваленко С.Л., Стеценко Н.В., Харченко О.М., ХарченкоТ.Г., Якушко Н.С., Парфило Г.С., Костенко В.П., Удод Н.М., Сердюк В.Г., Сердюк О.Ю., Вакуленко  В.С, Прудник С.В.,  Йосипенко А.М., Йосипенко В.Е., Гура В.В.

 

У відгуках про роботу випускників керівники навчальних закладів відзначають високий рівень підготовки педагогічних кадрів, які орієнтовані на сучасні пріоритети освіти, на формування важливих життєвих компетенцій дітей, на вміле застосування механізмів запровадження новітніх освітніх технологій, на інтеграцію до європейського освітнього простору. Крім того, зазначається, що випускники коледжу виявляють високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміло використовують інноваційні технології проведення уроків, занять, позашкільних заходів, а також реалізують комунікативно орієнтоване викладання. Молоді вчителі та вихователі планують свою роботу за найновішими навчальними методиками, охоче прислуховуються до вчителів-наставників, працюють над підвищенням свого фахового рівня.

  

 


1. http://osvita.ua/

2. http://nus.org.ua/about/

3. http://www.airo.com.ua/

4. https://base.kristti.com.ua/

5. https://www.ed-era.com/

6.https://www.eduget.com/uk/

7. http://d-academy.com.ua/majster-klasi

8. http://emap.mininuniver.ru/ab

9. http://www.lawhelp.in.ua/?info=57out?locale=ru

10. http://education-ua.org/ua/

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис