Правовий всеобуч

Батьківська категорія: Випускнику

 

Трудові відносини з працівником починаються з прийняття на роботу та оформлення трудового договору. При цьому законодавчо встановлено кілька видів трудового договору.

Трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, згідно з умовами якого працівник зобов'язується виконувати визначену цією угодою роботу, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець – виплачувати заробітну плату та забезпечувати умови праці, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

 

Законодавчо передбачено такі види трудових договорів:

 • безстроковий трудовий договір;
 • трудовий договір, укладений на визначений строк;
 • трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи;
 • контракт.

При цьому визначено дві форми укладення трудового договору:

 • усна;
 • письмова.

Зазвичай трудовий договір укладається в письмовій формі     (ст. 24 КЗпП).

 • Сторонами трудового договору є фізична особа (громадянин) і роботодавець.
 • Роботодавцем може бути юридична особа, фізична особа (як суб'єкт підприємницької діяльності, так і ні), а також самозайняті особи (приватні нотаріуси, адвокати, лікарі тощо).
 • При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і трудову книжку. Якщо для цієї роботи (посади) законодавчо встановлено вимоги щодо освіти, кваліфікації, стану здоров'я тощо, необхідне також надання документів, що підтверджують відповідність цим вимогам (ст. 24 КЗпП).
 • Відповідно до ст. 24 КЗпПукладення трудового договору оформляється наказом або розпорядженням роботодавця, складеним, зазвичай, на підставі поданої працівником заяви.

 

 • Працівник може бути допущений до роботи лише за умови:
 • укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу;
 • повідомлення органів ДФСУ про прийняття працівника на роботу у порядку, встановленому Кабміном у Постанові № 413(ст. 24 КЗпП).
 • На підставі вимог ст. 29 КЗпПдо початку виконання працівником трудових обов'язків роботодавець повинен:
 • визначити робоче місце і забезпечити працівника всіма необхідними для роботи засобами;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та з положеннями колективного договору;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • роз'яснити працівникові його права, обов'язки, пільги, компенсації та проінформувати під розписку про умови праці.
 • Строк дії трудового договору визначається залежно від його виду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис