Звіт за декаду циклової комісії музики, співів, музичного інструменту та спеціальних музичних дисциплін з методиками навчання 2017

Батьківська категорія: Новини

Колектив викладачiв та студентiв спецiальностi «Музичне мистецтво*» - це велика дружна родина, яка живе насиченим життям. Щороку спiльними зусиллями проводиться цiлий ряд цiкавих заходiв. Нинiшнiй навчальний рiк також не став винятком. В рамках декади циклової комiсiї музики, спiвiв, музичного iнструменту та спецiальних музичних дисциплiн з методикою навчання вiдбувся звiтний концерт, який став пiдсумком творчої спiвпрацi викладачiв та студентiв. Цiкавi та захоплюючi номери пiдготували висококвалiфiкованi викладачi, де й самi залюбки брали участь. Всi присутнi на святi насолоджувалися виступами хору студентiв та викладачiв, ансамблю народних iнструментiв, солiстiв, дуетiв, вокальних та iнструментальних ансамблiв. А завершив дiйство флешмоб  «Молодь України».

Протягом декади всi колеги могли насолодитися та повчитися новому на вiдкритих заняттях досвiдчених викладачiв Йосипенко А.М., Рижкової Л.Г.( хорове диригування), Деменка О.С. ( основний iнструмент), Iсламової А.А. (постановка голосу). На заняттях були продемонстрованi висока майстернiсть, досвiдченiсть iндивiдуальний пiдхiд та високий професiоналiзм.

Цiкавими знахiдками в своїй творчiй майстернi подiлилася викладач Павленко I.М. пiд час звiтної конференцiї за пiдсумками переддипломної практики студентiв 4-го курсу. Звiт вiдбувся в атмосферi спiвпрацi та взаємоповаги. Студенти з ентузiазмом представили свiй перший педагогiчний досвiд у формi вiдеозвiтiв, пiдготували цiкавi доповiдi, зачитали « Лист-пам’ятку» для майбутнiх практикантiв та склали « Рецепт приготування гарного уроку».

Не менш хвилюючим i захоплюючим був i творчий вечiр нашого викладача, знаного композитора Володимира Васильовича Лиса. Серед багатьох пiсень, якi вже надрукованi в багатьох рiзних збiрках, були й тi, яких до цього ще не чули. Вiдома пiсня «Золотий човник» на веукраїнському конкурсi композиторiв «Подаруй дiтям пiсню», де брало участь понад 600 пiсень, отримала першу премiю. Його твори у виконаннi студентiв проникали в кожне серце, чарували своєю мелодiйнiстю та надовго запам’яталися всiм присутнiм.

Продовжив декаду вже традицiйний вiдкритий п’ятий юнiорський конкурс вокальної та iнструментальної майстерностi « Музика душi». Обдарованi дiти з рiзних мiст i сiл Сумської та Полтавської областей прибули до нашого училища, щоб продемонструвати свої здiбностi. Викладачi, якi так професiйно пiдготували конкурсантiв, отримали подяки, а переможцi  були вiдзначенi грамотами, дипломами, подяками, нагородженi цiнними призами та отримали запрошення на навчання до нашого навчального закладу.

А справжньою родзинкою став завершальний етап декади – ювiлейний концерт чоловiчого ансамблю. Жодне серце не залишилося байдужим, а тим паче жiноче. Дехто згадав, а хто й вперше дiзнався iсторiю iснування колективу вiд її витокiв i до сьогодення. Пiд керiвництвом талановитого А.Д.Любченка ансамбль веде активну творчу дiяльнiсть, пропагуючи кращi зразки української культури.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі