10 – 11 січня 2018 року відбулася щорічна (десята) науково-практична конференція викладачів училища з проблеми Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті Нової української школи

Батьківська категорія: Новини

10.01.2018 р. відбулося пленарне засідання у формі панельної дискусії

Відкрила роботу конференції в.о. директора училища Л.Б.Білокобильська. Викладачам Карпенко О.М., Костирці Ю.В., Перевозник Л.О. за дорученням ректора СумДПУ ім. А.С.Макаренка були вручені подяки за високий рівень професіоналізму, успішну реалізацію міждисциплінарних проектів та активну участь в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті».

Продовжила роботу конференції модератор панельної дискусії Стеценко Н.В., завідувач методкабінету.

Доповідачами виступили:

1. Особливості організації самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог в контексті Нової української школи.

Михайленко Н.В.

2. Роль викладача у формуванні мотивації до самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти. 

Бережна С.І. 

Фото Робочі моменти пленарного засідання

 

 

11.01.2018 р. працювали творчі майстерні

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Фізичне виховання»

Провідна ідея:

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Закон України

Про освіту. Стаття 1 

Керівник:

Парфило Г.С., викладач природничих дисциплін

Модератор

Михайленко Н.В., голова циклової комісії викладачів шкільної педагогіки та психології

Провідна ідея:

Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості.

Концепція якості освіти 

 

 

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Початкова освіта»

Провідні ідеї:

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

Закон України

Про освіту. Стаття 1 

Проект Нова українська школа» - реформа, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт України.

Л.Гриневич, Міністр освіти України

Керівники:

Мірошніченко Л.В. – викладач методики виховної роботи, керівник педагогічної практики.

Приходько І.А. – викладач природничих дисциплін

Модератор

Стеценко Н.В. – завідувач навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

 

 

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальностях «Дошкільна освіта»,

«Соціальна педагогіка»

Провідна ідея:

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям та суспільству.

Закон України

Про освіту

Керівники:

Чередніченко Н.М. – завідувач дошкільного відділення

Клименко Л.А. – викладач соціально-педагогічних дисциплін, завідувач навчально-виробничої практики

Модератор

Таран В.О. – голова циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик

 

 

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Музичне мистецтво»,

 

Провідна ідея:

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Закон України

Про освіту 

Керівники:

Марченко О.В. – викладач музичних дисциплін

Павленко І.М. – викладач музичних дисциплін

Сітарська І.В. – викладач музичних дисциплін

Модератор

Кіріна-Радчук В.М. – методист навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава