Формуємо загальнолюдські ціннісні орієнтири на заняттях із зарубіжної літератури

Батьківська категорія: Новини

Що таке самотність та відчуження?  Чому почуватися самотнім можна навіть маючи рідних? Як краще зрозуміти себе і знайти контакт із собою? На ці та інші питання спробували дати відповіді студенти 111 групи під час показового заняття із зарубіжної літератури, проведеного  Шамрай Людмилою Григорівною.

На прикладі новели Ф.Кафки «Перевтілення» учасники освітнього процесу, використовуючи елементи роздуму та самозаглиблення, досліджували процеси, що відбувалися в людській душі, і визначили загальну «хворобу» суспільства – моральне перевтілення, деградацію особистості.

На занятті представлено методику проведення лекції – дослідження з використанням інформаційно – комунікативних технологій, які реалізують інноваційний підхід до процесу навчання, сприяють розвитку пізнавальної діяльності студентів та формуванню їх читацької компетентності.

Людмила Григорівна майстерно застосувала на занятті інтерактивні форми та методи: проблемно – аналітичну бесіду, мінідослідження, роботу з текстом, вправи «Думки вголос», «Хмари слів», «Гронування», гру «Так-Ні», «Паралелі», випереджувальні творчі завдання, бесіду з елементами диспуту. Слід відзначити активне використання викладачем засобів візуалізації та реалізацію міжпредметних зв’язків з художньою культурою. 

Елементи гри сприяли розширенню пізнавальних інтересів студентів, спонукали їх до самовдосконалення, кращого усвідомлення прочитаного.   Під час аналізу нестандартних ситуацій здобувачі освіти продемонстрували культуру розумової праці, активність, наполегливість, об’єктивність в оцінюванні результатів своєї і колективної роботи.

Присутні відзначили глибокий гуманістичний потенціал використаного викладачем матеріалу, реалізацію особістісно зорієнтованого підходу, що дало можливість глибоко проникнути в зміст твору й сформувати певне ставлення до описаних подій, що в майбутньому допоможе студентам сформувати власну життєву позицію, враховуючи негативні наслідки  відчуженості, байдужості, духовної деградації.

Лариса ПЕРЕВОЗНИК, голова циклової

комісії філологічно-гуманітарних дисциплін

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис