Креативний підхід до викладання формує мовну особистість

Батьківська категорія: Новини

Зміни в освітньому процесі диктують нові вимоги до діяльності викладача, яка, перш за все, повинна бути орієнтована на студента, і це зумовлює необхідність запровадження нових підходів до проведення занять.

Серед численних сучасних засобів активізації пізнавальної діяльності студентів педагоги роблять акцент на необхідності проведення нестандартних занять, мета яких полягає в стимулюванні   зацікавленості до навчання. Постійний пошук нових креативних ідей, професійне самовдосконаленння, належна методична підтримка допомагають викладачам не лише поліпшувати рівень проведення занять а й підвищувати ефективність засвоєння студентами знань.  

7 лютого 2022 року   викладачі  Карпенко Олег Миколайович  та  Бідна Людмила Вікторівна зі студентами 131 групи в режимі онлайн провели показове бінарне заняття з  німецької та української мов за темою «Узагальнення знань про числівник».

 Дібрана  викладачами до заняття  система вправ і завдань  спрямована на формування у студентів комунікативних умінь і навичок, досконале володіння ними чотирма видами мовленнєвої діяльності, здатність будувати висловлювання з урахуванням усіх компонентів ситуації спілкування, що є показниками рівня сформованості мовної особистості. А вивчення іноземної мови покращує знання  рідної, підвищує увагу та креативність, стимулює розвиток критичного мислення.

На початку заняття  викладачі мотивують та надихають студентів до активних дій, створивши позитивний психологічний мікроклімат.  Мовна розминка, проведена   українською та німецькою мовами, сприяла розвитку артикуляційного апарату студентів, введенню їх в атмосферу іншомовного спілкування.

На всіх етапах заняття викладачі забезпечували комунікативно-діяльнісний  та комунікативний підходи до організації освітньої діяльності. Студенти активно використовувати отримані ними мовні знання.  Цьому  сприяли вправи «Мовний аукціон», «Народна мудрість у числах», «Омонімічні форми».

Емоційному сприйняттю студентами нових знань, розвитку в них творчого та самостійного мислення, формуванню соціальної і  здоров'язбережної  компетентності сприяла вправа «Піраміда здорового харчування».

Протягом заняття студенти продемонстрували ґрунтовні знання мовного матеріалу, уміння пояснювати мовні явища, творчий підхід до виконання завдань, здатність оволодівати сучасними знаннями, інноваційними методиками й технологіями навчання.

Заняття викликало чимало схвальних відгуків у всіх, хто був присутнім   на   черговій презентації високої педагогічної майстерності. Було відзначено високий професійний рівень викладачів, їх творчий підхід до організації навчальної діяльності студентів.

 

 Лариса ПЕРЕВОЗНИК,

 голова циклової комісії гуманітарно-філологічних дисциплін

Вікторія КРИВОРУКА,

голова циклової комісії іноземних мов

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис