Відкрите заняття з методики організації образотворчої діяльності.

Батьківська категорія: Новини

16.11.2020 року викладачем Удод Н.М. організовано та проведено відкрите заняття з методики організації образотворчої діяльності в 222 групі на тему «Ліплення в ДНЗ. Ліплення в молодшому дошкільному віці».

З самого початку заняття викладач мотивує та надихає студентів до активних дій, створюючи ситуацію роздумів, адже тему заняття здобувачі освіти визначали разом з педагогом, проаналізувавши епіграф і визначивши ключове слово в ньому.

 

«… В сім'ї  зображувальних мистецтв…...(ліплення) відіграє ту ж роль, що і арифметика в математичних науках. Це азбука уявлення про предмет. Це перше читання, викладання предмета.»

                              І.Я.Гінцбург

Усе заняття було побудоване на співпраці, свідченням чому є використання ефективних сучасних прийомів партнерської взаємодії:

  • створення «педагогічно депозиту» (накопичення балів за правильні відповіді, активність на занятті) передбачало залучення студентів до оцінювання власної навчально-пізнавальної діяльності. Цікавим моментом був вибір студента на роль партнера, який паралельно із засвоєнням матеріалу допомагав викладачу фіксувати та оцінювати правильні відповіді, тим самим формувати критичність мислення та можливість заробити додаткові оцінки охочим;
  • використання прийому випереджаючого навчання «Вікно в майбутнє» дало змогу залучити студентів до самостійної попередньої підготовки як інформаційного повідомлення, так і демонстрацію важливого методичного прийому «Показ з поясненням»;
  • прийом «Спіймай помилку» спонукав до активної мислительної діяльності та вміння визначати методичні помилки і шукати шляхи їх виправлення;
  • прийоми «Знайди ключове слово», «Порівняй фотографії», «Створи логічний ланцюжок», «Сформулюй методичну рекомендацію» передбачали формування здатності виділяти головне та створювати на цій основі структурно-логічні схеми.

Усе заняття було наповнене вдалими та змістовними прикладами з професійної практичної діяльності. Наталія Миколаївна спиралась на інтеграційні зв’язки з педагогікою, психологією та методикою, орієнтувала студентів як фахівців на майбутню професійну діяльність. Великої  уваги при вивченні теми викладач приділяв виробленню професійно важливих умінь та навичок (визначення й порівняння способів та технічних прийомів ліплення).

На етапі  рефлексії Наталія Миколаївна створила ситуацію зворотного зв’язку за допомогою дошки Google Jamboard.

Якісному засвоєнню матеріалу сприяв позитивний психологічний мікроклімат, створений викладачем на основі толерантного спілкування партнерської взаємодії зі студентами.

Голова циклової комісії Наталія МИХАЙЛЕНКО

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі