Не навчайте дітей так, як навчали вас - вони народилися в інші часи

Батьківська категорія: Новини

12 – 13 січня 2016 року відбулася щорічна науково-практична конференція викладачів училища з проблеми «Підготовка майбутнього педагога до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища»

12.01.2016 р. відбулося пленарне засідання

Модератор Стеценко Н.В., завідувач методкабінету

Доповіді:

1. Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку педагогічної освіти  в умовах модернізації вищої школи України.

Чередніченко Н.М.

2. Педагог в інноваційному педагогічному режимі: проблеми формування позитивної «Я» - концепції.

Кравченко О.М..

3. Ідеї Гуманної педагогіки як інноваційна складова навчально-виховного процесу в сучасному освітньому середовищі.

Коваленко С.Л..

4. Шляхи подолання антиінноваційних бар’єрів у педагогічному співтоваристві.

Баль О.В.

5. Підготовка майбутнього педагога до інноваційної діяльності в освітньому середовищі школи / ДНЗ під час педагогічної практики.

Фененко А.В.

6. Координація діяльності студентів як суб’єктів інноваційного процесу у виховній роботі академічної групи.

Мірошніченко Л.В.

7. Роль студентської держави у створенні інноваційного середовища в училищі.

Полуйко А.Б.


13.01.2016 р. працювали творчі майстерні

Творча майстерня – оригінальна форма навчання або спільної діяльності у складі групи, яка створює умови для сходження кожного учасника на новий щабель професійності та нового досвіду шляхом колективної творчості (за О.Шевченко). Оголошується загальна тема, розробляється і до кінця роботи творчої майстерні учасники повинні прийти до спільних результатів.

У творчих майстернях учасники науково-практичної конференції об’єднуються за певними напрямами. Мета роботи: переконатися в необхідності оновлення педагогічної свідомості, накреслити шляхи інноваційного розвитку навчального закладу в контексті ідей і здобутків гуманної педагогіки, їх впровадження в навчально-виховний процес училища з метою формування компетентного, конкурентно спроможного педагога, здатного працювати в сучасному освітньому середовищі, ознайомлення з новими досягненнями в галузі інновацій в освіті, презентація досвіду роботи викладачів училища з даної проблеми, стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності, пропаганда ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі та служіння вчителя.

Творча майстерня

викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін

(конференц-зал училища)

Лейтмотив: Якщо доповнювати і видозмінювати навчальні предмети, виходячи з четвертого виміру в педагогіці, іменованого духовністю, то вони поступово стануть справді освітніми курсами, і посилиться інтерес дітей до знань, які піднесуть їх над сухістю і буденністю навчального матеріалу, поширять їх свідомість (В.Г.Ніорадзе).

Провідна ідея:

Як змінилося моє шкільне життя, коли на своїх уроках головні протилежності – логіку і віру – стала сприймати не як затятих ворогів, а як доповнення одне одному (Ірена Стульпінене)

Керівник:

Кірдіщева Л.М. – директор ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».


Творча майстерня

викладачів загальноосвітніх, спеціальних навчальних дисциплін

Лейтмотив: Кожен із нас є творцем свого суб’єктивного  освітнього поля, в яке вводимо дітей або окрему Дитину. Сила і якість впливу цього поля залежать від нашої особистості та нашої культури: характеру, вдачі, почуттів, думок, знань, устремлінь, світогляду. Наше освітнє поле – це відображення нашої сутності. Звідси – найфундаментальніша проблема Гуманної педагогіки – самовдосконалення. (Маніфест Гуманної Педагогіки).

Провідна ідея:

Той, хто не може жити без дітей, хто постійно працює над собою, удосконалює свої особисті якості і свій духовний світ, завжди знайде прямий шлях до душі кожної Дитини. І він буде нести відповідальність перед Богом, щоб уроки, підхід вчителя були побудовані на Вірі, Надії, Любові. (В.Г.Ніорадзе).

Керівник:

Кіріна-Радчук В.М. – методист навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».


Творча майстерня наставників груп

Лейтмотив: Учитель – творець людини майбутнього, кращої людини, як в суспільному сенсі, так і в природному. Учитель несе в собі день завтрашній і йому належить вилікувати суспільство від забобонів, відкрити очі на Красу так, щоб вона проникла у все життя, і повернути людині її справжню гідність істоти космічної (К.О. Молчанова).

Провідна ідея:

Певна кількість енергії, витраченої у сфері духовній, дає значно більші результати, ніж та сама кількість енергії, витраченої на фізичній площині існування. Так усунення однієї негативної причини присіче не одне, а багато негативних наслідків. (О.П. Блаватська).

Керівник:

Стеценко Н.В. – завідувач навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»


Творча майстерня

викладачів окремих методик, керівників педагогічної практики

Лейтмотив: Матеріалістична філософія в якості основи мислення приймає три виміри – час, матерію, простір. Але розширена свідомість на чолі цих вимірів ставить ще один вимір – духовність, ядром якої є віра в Божественне начало. Сукупність цих вимірів визначає системність класичної педагогічної спадщини: вимір духовності наповнює її мудрістю та спрямовує у майбутнє (Маніфест Гуманної Педагогіки).

Провідна ідея:

Треба охоронити, уберегти від руйнування Храм Духа в наших дітях; треба виховувати в них духовне життя у своєму духовному світі; треба збагатити цей світ усіма найкращими почуттями і образами, які тільки можемо створити (Ш.О.Амонашвілі).

Керівник:

Клименко Л.А. – завідувач навчально-виробничої практики ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»


Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі