Заняття з елементами тренінгу: «Шляхи подолання дезадаптації студентів 1 курсів».

Батьківська категорія: Новини

Адаптація  студентів-першокурскників є досить важливим питанням в освітньому процесі. Актуальність цієї проблеми є досить високою, адже навчаючись у коледжі студент досить гостро відчуває невпевненість у собі, хвилювання, тривогу за створення нових контактів, які є складовими адаптації.

Саме в цей період психологічна служба коледжу приділяє особливу увагу соціально-психологічній адаптації першокурсників. Тому на початку кожного навчального року зі студентами нового набору та їх наставниками проводиться цикл занять, діагностична робота, індивідуальні та групові консультації, просвітноцька робота (виступи на педрадах, консиліумах, методичних об'єднаннях). Завдяки результатам соціально-психологічних досліджень виявляються студенти, що потребують особливої уваги, з якими проводяться індивідуальні заняття, які будуються на виявленні первинних проблем, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації.

3 грудня 2020 року практичним психологом Хомишенко Оксаною Сергіївною було проведено практичне заняття з елементами тренінгу для наставників 1 та 2 курсів: «Шляхи вирішення дезадаптації студентів 1 курсів».

Перейти до версії сайту
Зупинимо булінг разом!

Дистанційне навчання

Студентська держава

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ