ТВОРЧЕ ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НАСТАВНИКІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

Батьківська категорія: Новини

28 січня 2021 року відбулося творче засідання методичного об’єднання наставників академічних груп «Використання потенціалу студентського самоврядування як однієї з умов забезпечення якісного виховного процесу студентів академічної групи».

Студентське самоврядування є універсальною фор­мою активності, яку можна з однаковим успіхом вва­жати як способом організації життя колек­тиву, так і чинником творчої самореалізації особис­тості. Воно має на меті через широко розвинуту сис­тему органів самоуправління забезпечити включення студентів у різноманітну глибоко змістовну діяльність ко­лективу; залучення до ор­ганізаторської роботи, до управління справами ко­лективу; сформувати права й визначитися з обов'яз­ками студентів; сформувати почуття господаря групи, коледжу,  міста, держави.

Ознайомлення з нормативною базою, якою керуються органи  студентського самоврядування нашого закладу освіти, проведено із застосуванням методу Джигсоу.

Учасникам було запропоновано тест, який можна використати наставнику групи, щоб виявити студентів, здатних впливати на своє оточення, змінювати їхню думку, керувати іншими. Виконавши вправу «Лідер»,  визначили якості, які повинні бути притаманні  активу групи.

Велику роль у формуванні колективу групи, діяльності органів студентського самоврядування відіграє наставник.  Його роль – всіляко підтримувати, сприяти, допомагати органам самоврядування. Було запропоновано рекомендації наставникам, щоб самоврядування в групі діяло.

        Досвід роботи був висвітлений у виступах наставників груп:

  1. «Студентське самоврядування групи – перший крок до самореалізації особистості» ( Грушко О.І.).
  2. «Роль студентського самоврядування у формуванні особистісної мотивації студентів коледжу до педагогічної діяльності та соціальної відповідальності як особистісно-професійної якості майбутнього педагога» (Шам Н.Г.).
  3. «Співпраця органів студентського самоврядування групи та коледжу» (Соловей Г.С.).
  4. «Завдання студентського самоврядування групи по створенню умов самореалізації студентської молоді» (Деменко Н.М.).

У житті колективу групи трапляються різні ситуації, вихід з яких треба вміти знайти. Саме вправа «Займи позицію» полягала в розв’язанні таких задач і проблем.

У творчій атмосфері співпраці та взаєморозуміння наставники виявили активність, креативність, створили й представили моделі студентського самоврядування групи.

Студенти нашого коледжу активно долучилися до створення емблеми студентського самоврядування групи. А підсумків конкурсу емблем  чекаємо до 5 лютого від Кабінету Міністрів студентської держави «ОЛЕАНДА».

Творче засідання методичного об’єднання наставників академічних груп підготували та провели Людмила Вікторівна Бідна та Людмила Василівна Грушко.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі