Підвищення професійної компетентності педагогів коледжу

Батьківська категорія: Новини

9 – 10 січня 2019 року відбулася щорічна (одинадцята) науково-практична конференція викладачів коледжу з проблеми

Інноваційні технології у підготовці майбутнього педагога

Нової української школи

9.01.2019 р. відбулося пленарне засідання конференції

Відкрила роботу конференції в.о. директора коледжу Л.Б.Білокобильська.

Продовжила роботу конференції модератор пленарного засідання Стеценко Н.В., завідувач методкабінету.

Доповідачами виступили:

1. Учитель Нової української школи як носій суспільних змін, активний учасник і провайдер реформ у системі освіти.

Прудник В.В.,

викладач соціально-педагогічних дисциплін,

кандидат педагогічних наук

2. Актуалізація креативних практик у професійному розвитку педагогічних працівників: на прикладі створення електронних засобів навчання.

Гурняк І.А.,

викладач хімії,

кандидат педагогічних наук

3. Соціально-психологічні чинники формування професійної мобільності особистості педагога в ситуаціях змін. 

Гура В.В.,

викладач музичних дисциплін,

кандидат педагогічних наук

10.01.2019 р. працювали творчі майстерні

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Фізичне виховання»

Провідні ідеї:

Під інновацією розуміють новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також органічно-технічні рішення виробничого, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери.

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Все, що несподівано змінює наше життя – не випадковість. Воно у нас самих і чекає лише зовнішнього приводу для вираження через дію .

О. Грін 

Керівники:

Прокопенко Н.Г. – викладач педагогіки, викладач-методист

Вечерова Н.О. – викладач методики фізичного виховання

Модератор

Михайленко Н.В., голова циклової комісії викладачів шкільної педагогіки та психології

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Початкова освіта»

Провідні ідеї:

Суспільство, держава покладають на вчителів початкових класів відповідальну місію: першими стати на шлях реформи, яка має на меті підготувати нове покоління українців до життя в умовах інноваційного типу прогресу людства.

В.Кремінь 

Не можна нічого змінити, б’ючись з реальністю. Щоб щось змінити, треба створити нову модель, яка зробить існуючу безнадійно застарілою.

Річард Бакмінстер Фуллер

Керівник:

Костенко В.П. – голова циклової комісії викладачів образотворчого мистецтва з методикою навчання та методики трудового навчання з практикумом, керівник педагогічної практики, викладач-методист.

Модератор

Кіріна-Радчук В.М. – методист навчально-методичного кабінету КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка 

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальностях «Дошкільна освіта»,

«Соціальна педагогіка»

Провідні ідеї:

Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Ст. 11 Закону України

Про освіту

Потрібно пройти через провалля, щоб опинитися на іншому березі. Так починається все нове.

Ельчін Сафарлі

Керівник:

Удод Н.М. – викладач образотворчого мистецтва з методикою навчання, викладач-методист.

Модератор

Таран В.О. – голова циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Музичне мистецтво»,

Провідні ідеї:

Ключові тенденції модернізації в секторі освіти: підвищення уваги до професійного розвитку педагога, перегляд теорії та практики освіти, адекватної новому світу, сприяння культурі інновацій.

В. Кремінь

Зміни – закон життя. І ті,хто дивиться тільки в минуле чи лише бачить сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє.

Джон Кеннеді

Керівники:

Рожко І.В. – кандидат педагогічних наук, викладач музичних дисциплін;

Кан Г.І. – викладач музичних дисциплін

Модератор

Стеценко Н.В. – завідувач навчально-методичного кабінету КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка»

 

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава