gototopgototop
Практика


Практика

Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного процесу в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи. Основними завданнями педагогічної практики є:

  • - виховання професійно значущих якостей особистості педагога;
  • - формування потреби в педагогічній самоосвіті;
  • - виховання інтересу й любові до професії;
  • - закріплення, поглиблення та збагачення знань в процесі вирішення педагогічних завдань;
  • - формування і розвиток професійних умінь та навичок;вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
  • - ознайомлення з сучасним станом навчально-виховного процесу в освітніх закладах, передовим педагогічним досвідом;
  • - надання допомоги освітнім закладам у вирішенні завдань навчання та виховання дітей.

Практична підготовка студентів базується на „Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93.

Педагогічна практика проводиться на базі кращих шкіл та дитячих дошкільних закладів м. Лебедин, де створені належні умови, є достатнє навчально-методичне забезпечення (ЗОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ДНЗ «Калинка», «Чайка», «Ромашка», ЦСССДМ, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат).

До керівництва практикою залучаються досвідчені вчителі шкіл та вихователі ДНЗ, які мають великий педагогічний стаж, високі кваліфікаційні категорії, серед них: Чоловська Л.І., Ткаченко А.М. (ЗОШ № 1); Люкіна В.В., Позвезько О.Є. (ЗОШ № 2); Солонець О.М., Саричева Т.О. (ЗОШ № 3);  Лойко В.А., Микитенко Л.В., Вакуленко О.В. (ЗОШ № 4); Ткаченко П.І., Кожухар С.А., Яковенко О.К., Глух В.М. (ЗОШ № 5); Ткаль С.М. (ЗОШ № 6); Вакуленко С.В., Бендюг А.І., Ховрат К.А., Калініченко А.В., Кульбачна К.І. (ЗОШ № 7); Кіяшко А.О., Суббота Н.М., Костюк Т.О. ( ДНЗ «Калинка»); Куткова Л.О., Бражніченко О.А., Мальованик С.М. (ДНЗ «Чайка»); Лісна Л.І., Безугла Л.В., Калюжна Т.О.(ДНЗ «Ромашка»).

У списку базових шкіл є школи з поглибленим вивченням іноземної мови, що сприяє належному рівню підготовки студентів зі спеціалізації.

З базами практики укладаються відповідні угоди на її проведення.

Керівниками практики є досвідчені викладачі фахових дисциплін: Кабанець Л.В., Кубрак В.І., Зеленська Г.М., Харченко Т.Г., Якушко Н.С., Парфило Г.С., Костенко В.П., Удод Н.М., Сердюк В.Г., Вакуленко В.С, Костромцов В.С., Пруднік С.В., Лобко Н.І., Павленко І.М., Денисенко Н.І., Йосипенко А.М., Мандрико Т.В., Кравченко О.М., Мірошніченко Л.В., Стеценко Н.В., Харченко О.М., Бережна С.І., Артеменко Л.В., Ворона А.М., Клименко Л.А., Таран В.О., Кужель Т.В., Ольховик Т.М., Ляшко Н.І., Відюк Є.П., Коваленко С.Л..

З метою активної підготовки до практики перед кожним її видом проводиться настановча конференція, на якій студенти детально ознайомлюються з завданнями, змістом, планом практики, вимогами до оформлення документації.

Питання проведення практики обговорюється на засіданнях циклових комісій викладачів фахових дисциплін, на методичних та педагогічних радах.

У відгуках про роботу випускників керівники навчальних закладів відзначають високий рівень підготовки педагогічних кадрів, які орієнтовані на сучасні пріоритети освіти, на формування важливих мовленнєвих компетенцій дітей, на вміле застосування механізмів їх запровадження, на інтеграцію до європейського освітнього простору. Крім того, зазначається, що випускники училища виявляють високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміло використовують інноваційні технології проведення уроків, занять, позашкільних заходів, а також реалізують комунікативно орієнтоване викладання. Молоді вчителі та вихователі планують свою роботу за найновішими навчальними методиками, охоче прислуховуються до вчителів-наставників, працюють над підвищенням свого фахового рівня.

Багато випускників працевлаштовано за результатами проходження переддипломної практики, на якій вони зарекомендували себе добре підготовленими, відповідальними фахівцями.

 


       © 2018 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito