Педагогічно-пошукове товариство студентів

Педагогічно-пошукове товариство студентів КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка»

Керівник:  Михайленко Наталія Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Склад товариства:

Мельник Надія        141 група

Міщенко Анастасія 141 група

Мочалова Ольга     141 група

Новак Юлія             141 група

Бессараб Валентина 131 група

Лапіна Надія             131 група

Третяченко Дар’я     131 група

Шарапова Анастасія 131 група

Напрями діяльності товариства:

  • інформаційно-просвітницький: розробка інформаційно-навчальних матеріалів (газет, бюлетенів, брошур, буклетів); організація виховних та просвітницьких заходів;
  • пошуково-дослідницький: підготовка студентів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, читаннях, семінарах, проєктах (доповіді, повідомлення, творчі звіти);
  • самоосвітній: ознайомлення з методами і прийомами наукового пошуку; навчання аналізу наукової та фахової літератури; виявляння і формулювання дослідницької проблеми; грамотне оформляння наукових робіт;
  • професійного становлення: розвиток у майбутніх вчителів пізнавальної  активності, педагогічних  та творчих здібностей.
Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Мережі