«Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога»

Батьківська категорія: Новини

11 – 12 січня 2017 року відбулася щорічна науково-практична конференція викладачів училища з проблеми «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога»

11.01.2017 р. відбулося пленарне засідання у формі панельної дискусії

Модератор Стеценко Н.В., завідувач методкабінету

 

Доповідчі:

  1. Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Шаповалова О.В.

  2. Якість вищої освіти: сутність, оцінка, управління.

Ворона А.М.

  3. Якість освіти як педагогічний феномен. 

Баль О.В. 

  4. Якість освіти у контексті суспільних очікувань.

Магаляс О.М.

  5. Ідеї Гуманної педагогіки в аспекті сучасної якісної освіти.

Коваленко С.Л.

  6. Шляхи підвищення якості освіти у педагогічному ВНЗ І – ІІ р.а.

Чередніченко Н.М.

12.01.2017 р. працювали творчі майстерні

У творчих майстернях учасники науково-практичної конференції об’єднуються за певними напрямами – викладання у студентів певних спеціальностей. Мета роботи: переконатися в необхідності оновлення педагогічної свідомості, накреслити шляхи інноваційного розвитку навчального закладу в контексті сучасних підходів до оцінювання якості освіти у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а., підготовка компетентного, конкурентно спроможного педагога, здатного працювати в сучасному освітньому середовищі, ознайомлення з новими досягненнями в галузі інновацій в освіті, презентація досвіду роботи викладачів училища з підвищення якості освіти, стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності, пропаганда ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі та служіння вчителя.

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Фізичне виховання»

Провідна ідея:

Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості.

Концепція якості освіти 

Керівники:

Бендюг М.В., завідувач шкільного відділення.

Михайленко Н.В., голова циклової комісії шкільної педагогіки та психології.

Модератор

Кірдіщева Л.М., директор ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Початкова освіта»

Провідна ідея:

Якість потенціалу досягнення мети освіти виражається в таких характеристиках, як якість мети освіти, якість освітнього стандарту, якість освітньої програми, якість матеріально-технічної бази освітнього процесу, якість викладацького складу, якість учнів, якість інформаційно-методичної бази.

Концепція якості освіти

Проект Нова українська школа» - реформа, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт України.

Л.Гриневич, Міністр освіти України

Керівники:

Сердюк В.П. – викладач шкільної педагогіки та психології.

Соловей Г.С. – викладач шкільної педагогіки та психології.

Модератор

Стеценко Н.В. – завідувач навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальностях «Дошкільна освіта»,

«Соціальна педагогіка»

Провідна ідея:

Якість процесу формування професіоналізму – це якість технології освіти, контролю освітнього процесу, якість мотивації викладацького складу на творчість та ефективність педагогічної роботи, інтенсивність освітнього процесу, методи презентації навчальних досягнень.

Концепція якості освіти

Керівники:

Вознюк В.В. – викладач соціально-педагогічних дисциплін

Щуцька О.М. – викладач соціально-педагогічних дисциплін

Модератор

Таран В.О. – голова циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик

Творча майстерня

викладачів, які працюють на спеціальності «Музичне мистецтво»,

Провідна ідея:

Якість результату освіти – усвідомлення професіоналізму, розпізнання та реалізація індивідуальних здібностей та особливостей, працевлаштування, оволодіння методикою самоосвіти, знання, практичні навички.

Концепція якості освіти 

Керівники:

Гура В.В. – викладач музичних дисциплін

Садовнича В.В. – викладач музичних дисциплін

Йосипенко А.М. – викладач музичних дисциплін

Модератор

Кіріна-Радчук В.М. – методист навчально-методичного кабінету ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі