Інформаційна безпека – актуальна проблема сучасності

Сучасний світ зазнає бурхливих змін завдяки новим технологіям. Новітні досягнення в розвитку сучасних інформаційних систем дають людям нові можливості. Проте разом з ними прийшли нові проблеми та загрози, як людині так і державі в цілому. Події останніх років, зокрема російсько - український конфлікт, наочно засвідчили, які серйозні проблеми в  системі державної інформаційної безпеки загалом та конкретно в  онлайновому мережевому просторі має нині Україна.

Серед чинників, що призвели до цього, виокремимо такі:

  • геополітичне положення країни — розташування в зоні політичних, економічних та військових інтересів світових країн-лідерів;
  • радянський спадок  — старі кадри та традиції, що гальмують

суспільний розвиток;

  • недостатній розвиток громадянського суспільства;
  • слабкість системи державної влади та її залежність від олігархічно-кланового капіталу;
  • брак ґрунтовних профільних наукових та прикладних розробок

Щоб розглянути ці складні питання 20 січня в Лебединському фаховому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка відбулась онлайн – зустріч на тему «Інформаційна безпека сучасної людини» з кандидатом наук з соціальних комунікацій , доцентом кафедри військової журналістики ВІКНУ ,політологом, блогером, експертом – аналітиком провідних вітчизняних телеканалів Олександром Курбаном.

Олександр Васильович ознайомив учасників зустрічі з головнии аспектами цієї проблеми, визначив головні характеристики мережевої системи, окреслив головні засоби та шляхи захисту на персональному рівні. Фахівець, визначив, які види шахрайства існують в сучасному інформаційному просторі, як треба аналізувати інформацію, що іде до нас, які існують медіавіруси, тощо.

Велику увагу фахівець приділив цій проблемі і на загальнодержавному рівні. Зміст і  специфіка інформаційної та будь-яких інших національних загроз, ризиків та викликів залежать від розвиненості й  цивілізованості суспільства, його міжнародних зв’язків. При цьому рівень національної безпеки визначається здатністю до реальної оцінки й  оптимальної протидії

Розвинуті незалежні громадські або державні аналітично-дослідницькі інституції в демократичних суспільствах є чутливими індикаторами зовнішніх та внутрішніх загроз. Саме конкурентне експертне середовище формує ефективну систему діагностики, аналізу і  прогнозування.

Олександр Васильович зазначив, що серед пріоритетів зовнішньої та внутрішньої політики будь-якої держави завжди одне з провідних місць посідає інформаційна безпека як чинник і  гарантія національної незалежності та стабільності. За базовим визначенням, інформаційна безпека  це рівень захищеності держави, який унеможливлює або максимально мінімізує здійснення спеціальних інформаційних операцій, актів зовнішньої інформаційної агресії, інформаційного тероризму, незаконного отримання інформації, комп’ютерні злочини й  інший деструктивний інформаційний вплив.

Виступ і показ слайдів викликали неабиякий інтерес у присутніх. Викладачів і студентів цікавили форми захисту смартфонів від проникнення , способи захисту від шахраїв, відгук фахівця про різні мобільні додатки та ті небезпеки які з ними пов'язані.

Зустріч викладачів і студентів коледжу з фахівцем такого рівня, напевно, важко переоцінити. Сучасний інформаційний простір дає людині величезні переваги, проте він несе і велику небезпеку, до якої більшість людей не готові. Ось чому такі зустрічі надзвичайно актуальні і мають велике значення для користувачів мереж і сайтів.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі