НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ ШКОЛИ

Батьківська категорія: Новини

Плекай намір, а життя вивірить замір.

Мирослав Дочинець. «Золотий час.

Одкровення карпатського знатника»

 

Реалізація Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про фахову передвищу освіту» вимагає підготовки висококваліфікованих вчителів, з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, практичного втілення інноваційного навчання як здобувачів початкової освіти, так і фахівців вищої освіти з певної спеціальності. Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

А професійний стандарт за професією «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» зазначає, що майбутній фахівець повинен володіти такими компетентностями: громадянська, соціальна, культурна, лідерська, підприємницька. Саме вони зумовлюють необхідність підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

З метою підготовки висококваліфікованого випускника в коледжі створений клас практичної підготовки вчителя НУШ, де здобувачі передвищої освіти мають можливість відпрацьовувати на практиці всі методичні прийоми організації навчання зі здобувачами початкової освіти. Клас оформлений згідно сучасних вимог Нової української школи.

Забезпечуючи реалізацію принципу поступового входження в професію, здобувачам передвищої освіти другого курсу спеціалізації 013 «Початкова освіта» було проведено ознайомлення з класом НУШ та його наповненням і особливостями оформлення зокрема: освітнього простору; осередку вчителя; осередку творчості та гри; осередку читання та відпочинку.

 

Третьокурсники мають можливість проведення пробних уроків та занять з позанавчальної виховної роботи з моделюванням ситуацій безпосередньої роботи зі здобувачами початкової освіти

На базі даного кабінету викладачі методик викладання окремих предметів проводять свої заняття, адаптуючи матеріал до умов Нової української школи.

Таким чином забезпечується формування у здобувачів передвищої освіти компетентностей, необхідних  креативному, конкурентоспроможному фахівцеві нової генерації.

 

 Л.МІРОШНІЧЕНКО-завідувачка кабінету

практичної підготовки вчителя НУШ

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі