Здоровий студент – здорова нація!

Батьківська категорія: Новини

Студентська молодь України сьогодні складає науковий, культурний, інтелектуальний потенціал країни, генофонд нації, тому держава приділяє значну увагу національній системі фізичного виховання молоді, що відображено у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та в Концепції національного виховання студентської молоді. Означені документи визначають стратегію розвитку системи фізичного виховання студентської молоді, реалізація якої повинна забезпечити формування у молоді світоглядних позицій та ціннісних орієнтацій, виховати у них відповідальне ставлення до власного здоров’я, до здорового способу життя, створити умови для їх повноцінного фізичного та духовного розвитку.

 


Викладачі фізичного виховання ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» добре усвідомлюють, що питання   збереження і зміцнення здоров’я студентів є важливою культурно-освітньою, економічною і соціальною проблемою, що сучасний фахівець повинен відзначатися не тільки високим рівнем професійної підготовки, але і гарним здоров’ям. Студенти училища у період навчання залучаються до трьох основних форм фізкультурної діяльності: навчальні заняття (вони є основною формою фізичного виховання), активні заняття спортом у позанавчальний час і активне дозвілля студентів, що передбачає використання різних форм і засобів фізичної культури. Зміцненню здоров’я студентської молоді сприяють заняття близько 45% юнаків та дівчат у різноманітних спортивних секціях, що діють на базі училища, - з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, лижного спорту,настільного тенісу, дзюдо, панкратіону.

Успішну діяльність викладачів предметної комісії фізичного виховання засвідчують чисельні перемоги наших спортивних команд у міських, районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях та спартакіадах. Училище пишається особистими досягненнями наших студентів-спортсменів: Орел Людмили, Вакуленка Дмитра, Кендюшенко Дарини, Сидоренка Миколи, Шевченка Миколи, Півень Яни і інших.

Діяльність сучасного закладу вищої освіти по збереженню та зміцненню здоров’я студентів лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно використовується наявна матеріально-технічна база. Училище має спортивний майданчик,   спортивну залу, гімнастичну, тренажерну та борцівську зали, обладнання яких постійно оновлюється та утримується у належному стані. Таке можливе лише у тісній співпраці з державними інституціями, які за необхідності надають матеріальну допомогу. Зокрема, звернення Лебединського педагогічного училища до заступника голови Сумської обласної ради Т.І.Головко щодо придбання спортивного інвентарю було підтримане депутатами Сумської обласної ради, і училище придбало борцівський килим та тенісний стіл, що є вагомим внеском у забезпечення оптимальної безперервності і ефективності фізичного виховання в училищі. Педагогічний та студентський колективи щиро вдячні керівництву та депутатському корпусу Сумської обласної ради за підтримку спорту.

Романенко С.А.,

керівник фізичного виховання

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі