Співпраця кафедри української мови та Лебединського педагогічного училища

Батьківська категорія: Новини

Відповідно до укладеної угоди про співпрацю Лебединське педагогічне училище  імені А.С. Макаренка  та  кафедра української мови СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюють спільну науково-дослідну роботу з проблем  розвитку культуромовної особистості майбутніх фахівців в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти за такими  напрямами: науково-методичне забезпечення мовної підготовки майбутніх фахівців, формування мовнокомунікативної культури майбутніх фахівців, інноваційні технології в мовній освіті. Серед форм роботи – обговорення i рецензування наукових, навчально-методичних матеріалів, упровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес навчальних закладів, проведення спільних засідань, науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій та інших наукових заходів.


Професор Семеног Олена Миколаївна ознайомила гостей,  Костирку Юлію Володимирівну та Бідну Людмилу Вікторівну (викладачів філологічно-гуманітарних дисциплін Лебединського педагогічного училища імені А.С.Макаренка), з комплексами  інформаційно-методичного забезпечення викладання філологічних дисциплін, розроблених кафедрою української мови. Доцент Громова Наталія Василівна акцентувала увагу на важливості створення якісного методичного забезпечення самостійної роботи як фактору саморозвитку та самореалізації студентів з навчальної дисципліни, ознайомила присутніх із особливостями організації педагогічної практики з української мови студентів нашого ВНЗ.


Також цього ж дня відбулося заняття з сучасної української мови для студентів І курсу, на яке професор Семеног Олена Миколаївна та кандидат філологічних наук  Рудь Олена Миколоївна запросили колег із Лебедина. Костирка Юлія Володимирівна та Бідна Людмила Вікторівна докладно ознайомили студентів із особливостями викладання філологічно-гуманітарних дисциплін  в їхньому ВНЗ, презентували власні науково-методичні пошуки щодо реалізації компетентнісного підходу до викладання сучасної української мови. Зустріч видалася надзвичайно цікавою та пізнавальною, про що свідчить активність студентської аудиторії, яка відразу ж долучилася до обговорення запропонованих тем.


Безперечно, така співпраця має обопільну користь, адже обмін досвідом сприяє підвищенню кваліфікації викладачів та активізації роботи щодо удосконалення фахової майстерності.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі