«Проектування саморозвитку та самореалізації особистості студента в умовах сучасного освітнього середовища»

Батьківська категорія: Новини

13 – 14 січня 2015 року відбулася щорічна науково-практична конференція викладачів училища з проблеми «Проектування саморозвитку та самореалізації особистості студента в умовах сучасного освітнього середовища»

 

13.01.2015 р. відбулося пленарне засідання

Модератор Стеценко Н.В., завідувач методкабінету

Доповіді:
1. Теоретико-методологічні засади саморозвитку особистості в умовах сучасної модернізації вищої школи України.
Бендюг М.В.
2. Управлінське забезпечення саморозвитку та самореалізації особистості студента в умовах педагогічного навчального закладу І-ІІ р.а.
Ворона А.М.
3. Креативно-розвиваючий освітній простір як педагогічна умова здійснення професійного самовдосконалення викладачів училища.
Стеценко Н.В.
4. Проблеми саморозвитку особистості з погляду ідей гуманної педагогіки.
Кіріна-Радчук В.М.
5. Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку та самореалізації особистості студента: філософський аналіз.
Пархоменко Т.М.
6. Креативне освітнє середовище з урахуванням інформаційних технологій як чинник саморозвитку особистості.
Кірдіщева О.В.
7. Духовні цінності як детермінанта розвитку і саморозвитку особистості.
Андрушкова Л.О.
8. Педагогічний конкурс як засіб професійної самореалізації студентів у поза навчальній діяльності педагогічного ВНЗ І-ІІ р.а.

 Сердюк В.П.


14.01.2015 р. працювали творчі майстерні

У творчих майстернях учасники науково-практичної конференції об’єдналися за певними напрямами. Мета роботи: переконатися в необхідності оновлення педагогічної свідомості, визначити шляхи впровадження досягнень і здобутків гуманної педагогіки в навчально-виховний процес училища з метою формування компетентного, конкурентно спроможного педагога, здатного працювати в сучасному освітньому середовищі; ознайомлення з новими досягненнями в галузі проектування навчально-виховної діяльності, презентація досвіду роботи викладачів училища з даної проблеми, стимулювання подальшої пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності.

Творча майстерня викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін

Лейтмотив: Урок – не самоціль. Це інструмент виховання і розвитку особистості. Щоб педагогічна праця давала вчителеві радість, слід вивести кожного вчителя на щасливу стежину досліджень (В.О.Сухомлинський).

Провідна ідея:

Вчитель в еволюційному русі людства несе, береже та розвиває завоювання духу та розуму: бачить в собі та дітях нові незвичайні можливості та здібності, розкриває в них і в собі образ творця, тим самим змінюючи простір і світ, вибудовує власну діяльність і стосунки з учнями й кожним окремим вихованцем у відповідності з їх природним прагненням до розвитку, допомагає кожному досягти успіху, розкрити в собі здібності і таланти (Кодекс честі та служіння вчителя).

Керівник:

Кірдіщева Л.М., директор ВКЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

1.Педагогічні та методичні основи процесу саморозвитку майбутніх педагогів в контексті ідей Кодексу честі та служіння вчителя.

Прокопенко Н.Г.

2. Проблемно-пошукова діяльність на занятті як засіб розвитку та саморозвитку студентів.

Коваленко С.Л.

3. Модульно-блокове структурування педагогічного знання як засіб саморозвитку особистості майбутнього вчителя.

Ольховик Т.М.

4. Розвиток технології проблемного навчання як засобу саморозвитку особистості в навчально-виховному просторі заняття.

Шам Н.Г.

5. Методи активного вивчення математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а. як складова проектування саморозвитку особистості.

Лозова Т.І.

6. Вироблення культури мовлення майбутніх педагогів як чинник особистісного саморозвитку.

Сіробаба І.С.

7. Проектування самоосвітньої діяльності як основи професійного саморозвитку особистості майбутнього вчителя (на прикладі вивчення навчальної дисципліни).

Калюжна Л.Б.

8. Саморозвиток особистості та самоосвітня діяльність студента у процесі вивчення іноземних мов.

Степанкова О.Л.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Андрушкова Л.О.

2. Бендюг М.В.

3. Вечерова Н. О.

4. Доля Л.М.

5. Добронос А.С.

6. Забуга Г.В.

7. Калюжна Л.Б.

8. Кірдіщева Л.М.

9. Кіріна-Радчук В.М.

10. Карпенко Олег М.

11. Коваленко С.Л.

12. Костромцов В.С.

13. Коротич М.М.

14. Лозова Т.І.

15. Любченко А.Д.

16. Мірошніченко О.М.

17. Минюк І.М.

18. Полоз В.М.

19. Приходько І.А.

20. Прокопенко Н.Г.

21. Рожко І.В.

22. Романенко М.І.

23. Сіробаба І.С.

24. Степанкова О.Л.

25. Стеценко Н.В.

26. Ткаченко М.П.

27. Тригуб С.О.

28. Федірко Г.В.

29. Чередніченко Н.М.

30. Шило Н.Г.

31. Щуцька О.М.

32. Яковенко А.Е.


Творча майстерня викладачів загальноосвітніх, спеціальних навчальних дисциплін

Лейтмотив: Коли ти відчуваєш учителя в собі, то тут же перетворюєшся в учня. Справжній вчитель – вічний учень. Учитель там, де ви його шукаєте (Ш.О.Амонашвілі).

Провідна ідея:

Вчитель визнає, що духовний гуманізм, який синтезує у собі духовне та моральне, є основою оновлення царини освіти, та у відповідності з ним вибудовує своє педагогічне мислення та творчу освітню практику, веде своїх учнів та кожного з них окремо від успіху до успіху, від труднощів до труднощів, вселяє в них віру в свої здібності, домагається успішного засвоєння учнями державних освітніх стандартів та знаходить можливість розширити їх зміст теоріями, проблемами, пошуками та відкриттями, що народжуються на небосхилі наук (Кодекс честі і служіння вчителя).

Керівник:

Ворона А.М. – заступник директора з навчальної роботи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Саморозвиток  і самореалізація студента педагогічного ВНЗ І-ІІ р.а. як психологічна проблема.

Баль О.В.

2. Культурне середовище училища як простір формування особистості майбутнього педагога.

Забуга О.О.

3. Становлення духовних цінностей особистості: практичний аспект проектування саморозвитку та самореалізації студента.

Садовнича В.В.

4. Проектування саморозвитку особистості та самоосвітня діяльність студента при викладанні навчальної дисципліни з позицій гуманної педагогіки.

Кужель Т.В.

5. Формування культури мислення на заняттях з фізики як основи особистісного саморозвитку майбутнього вчителя.

Подоляк В.К.

6. Інтерактивні технології на заняттях з німецької мови як засіб формування особистості студента.

Грушко Л.В.

7. Стимулювання пізнавальної діяльності студентів як засіб саморозвитку, самореалізації та формування інформційно-комунікаційної компетентності.

Бідна Л.В.

8. Педагогічна підтримка в оволодінні музичним інструментом як умова саморозвитку і самореалізації особистості студента.

Короленко Н.М.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Баль О.В.

2. Бідна Л.В.

3. Венгеровський Я.С.

4. Веснін М.В

5. Ворона А.М.

6. Гриценко К.Ю.

7. Грушко Л.В.

8. Деменко  О.С.

9. Демено Р.О.

10.  Денисенко Н.І.

11. Забуга О.О.

12. Ісламова А.А.

13. Кірдіщева О.В.

14. Коваленко Ольга В.

15. Короленко Н.М.

16. Коротич О.М.

17. Кужель Т.В.

18. Лимар Л.І.

19. Ліщина Є.Є.

20. Лис В.В.

21. Магаляс К.В.

22. Подоляк В.К.

23. Приходько С.В.

24. Рожко Л.Л.

25. Садовнича В.В.

26. Сітарська І.В.

27. Сердюк О.Ю.

28. Слинько М.М.

Творча майстерня наставників груп

Лейтмотив: Сенс людського життя – у досягненні краси, гармонії, у самовираженні. Найважливіше завдання – самовдосконалення в усьому (С.Реріх).

Провідна ідея:

Вчитель любить дітей щиро, віддано, без умовностей. Мудра любов до кожного учня супроводжує всі його педагогічні діяння, прагне до мети виховання в кожному учневі особистості Благородної та Великодушної, людини культури, героя духу, громадянина Землі, патріота своєї Батьківщини (Кодекс честі і служіння вчителя).

Керівник:

Магаляс О.М. – заступник директора з виховної роботи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Вчити особистість майбутнього педагога саморозвитку як вимога сучасного суспільства.

Карпенко О.М.

2. Саморозвиток особистості студента в системі позакласної виховної роботи (на прикладі діяльності академічної групи).

Марченко О.В.

3. Допомога студентам в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості: з досвіду роботи.

Криворука В.В.

4. Патріотичне виховання студентів училища – надійна основа духовного зростання і саморозвитку особистості.

Венгеровський С.Б.

5. Забезпечення умов для самореалізації особистості студента в процесі гурткової роботи.

Якушко С.І.

6. Особливості взаємодії наставника групи зі студентами в процесі їхньої підготовки до самовиховання.

Шамрай Л.Г.

7. Особливості виховної діяльності наставника групи в актуалізації та мотивації студентів до саморозвитку: з досвіду роботи.

Харченко О.М.

8. Професійно-комунікативна діяльність наставника групи в контексті проблеми саморозвитку: з досвіду роботи.

Завалій Н.П.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Бережна С.І.

2. Вакуленко В.С.

3. Венгеровський С.Б.

4. Гура В.В.

5. Гурняк  І.А.

6. Деменко Н.М.

7. Жовба О.А.

8. Забуга Н.І.

9. Завалій Н.П.

10. Карпенко Олена М.

11. Коваленко Олег В.

12. Костирка Ю.В.

13. Криворука В.В.

14. Марченко  О.В.

15. Михайленко Н.В.

16. Мірошніченко Л.В.

17. Ольховик О.М.

18. Парфило Г.С.

19. Пархоменко Т.М.

20. Перевозник Л.О.

21. Прудник С.В.

22. Рога Л.І.

23. Романенко С.А.

24. Сердюк В.П.

25. Таран В.О.

26. Фененко А.В.

27. Фесенко О.П.

28. Харченко О.М.

29. Шамрай Л.Г.

30. Шрайнер І.М.

31. Шупик Т. М.

32. Якушко С.І.


Творча майстерня викладачів окремих методик, керівників педагогічної практики

Лейтмотив: В кожній людині – сонце, лише дайте йому світити! (Сократ).

Провідна ідея:

Вчитель несе учням уроки, як дари свого духу; завжди готовий допомогти дітям у подоланні труднощів, радіє їхнім успіхам; захищає та оберігає їх від усього злого, відданий їм; вчиться у дітей того, який саме учитель їм потрібен (Кодекс честі і служіння вчителя).

Керівник:

Клименко Л.А. – завідувач навчально-виробничої практики ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

1. Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя як складова його саморозвитку та самореалізації.

Костенко В.П.

2. Саморозвиток, самореалізація майбутнього педагога в особистісно зорієнтованому просторі училище – школа.

Кубрак В.І.

3. Формування гуманістичної педагогічної культури майбутнього вчителя як передумова формування особистості дитини.

Рижкова Л.Г.

4. Педагогічна підтримка як умова саморозвитку і самореалізації особистості студента в процесі педагогічної практики.

Зеленська Г.М.

5. Проектування готовності студентів до формування особистісного зростання в ранньому віці дитини.

Відюк Є.П.

6. Професійний саморозвиток студента  в проектній діяльності під час педагогічної практики.

Городнікова Л.В.

7. Роль самоаналізу в майбутній професійній діяльності студента; формування навичок самоаналізу як чинника компетенції саморозвитку

Сердюк В.Г.

8. Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти студентів училища під час педагогічної практики

Ковалівнич В.М.

Учасники роботи творчої майстерні

1. Артеменко Л.В.

2. Відюк Є.П.

3. Вознюк В.В.

4. Городнікова Л.В.

5. Грушко О.І.

6. Йосипенко А.М.

7. Йосипенко В.Е.

8. Камчатна С.О.

9. Зеленська Г.М.

10. Ковалівнич В.М.

11. Костенко В.П.

12. Кравченко О.М.

13. Кубрак В.І.

14. Лобко Н.І.

15. Ляшко Н.І.

16. Мандрико Т.В.

17. Пацьора В.І.

18. Полоз З.В.

19. Сердюк В.Г.

20. Соловей Г.С.

21. Степаненко О.М.

22. Турченко А.В.

23. Удод Н.М.

24. Харченко Т.Г.

25. Якушко Н.С.

26. Рижкова Л.Г.

27. Щербань Л.В.