Профком

Батьківська категорія: Профком


Професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності або навчання.

Первинна профспілкова організація здобувачів освіти КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» – це громадська організація, яка об’єднує здобувачів освіти,  метою якої є представництво, здійснення та захист освітніх, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Профспілковий комітет здобувачів освіти КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

  • захист прав та інтересів здобувачів освіти;
  • надання юридичних консультацій здобувачам освіти у разі виникнення спірних питань;
  • допомогу й підтримку  здобувачів освіти соціально незахищених категорій;
  • організацію екскурсій до культурних пам'яток України;
  • заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчанні, активну участь у громадському житті коледжу, наукові та спортивні досягнення;
  • допомогу в проведенні конкурсів та виховних заходів у коледжі;
  • створення гідних умов проживання в гуртожитку коледжу.

Історія профспілкової організації здобувачів освіти

педагогічного коледжу вимірюється десятками років.

Профспілкова організація здійснює свої повноваження й бере на себе зобов’язання через виборний орган  -  профком здобувачів освіти, яким керує Шевченко Альона Борисівна.

Профком діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», організовує виконання статутних завдань організації, рішень профспілкових органів та несе  відповідальність за їх виконання.

           

До профкому обрані здобувачі освіти, у яких життя пов’язане з активною громадською роботою.

           

Кожен член профкому очолює одну з постійних комісій із різних напрямків профспілкової роботи щодо вирішення злободенних проблем громадського життя коледжу.

           

Ми працюємо для вас!

Корисні посилання

https://pon.org.ua/

https://mon.gov.ua/ua

Ми в соціальних мережах

https://www.facebook.com/groups/182458102278750/?ref=bookmarks