З 02.03.2015 по 13.03.2015 року в училища тривала декада викладачів циклової комісії шкільної педагогіки та психології.

Батьківська категорія: Новини

Викладачами циклової комісії було організовано ряд заходів, метою яких є підвищення престижу професії вчителя; пропаганда наукових знань та розвиток у студентів інтересу до майбутньої роботи; ключових професійних компетентностей, навичок науково-дослідної діяльності.

Розширенню психолого-педагогічного кругозору майбутніх учителів сприяв випуск психолого-педагогічних газет та бюлетенів, організований викладачами Мандрико Т.В., Михайленко Н.В.

В рамках декади циклової комісії шкільної педагогіки та психології членами  педагогічно-пошукового товариства під керівництвом викладача-методиста Мандрико Т.В. було проведено для студентів ІІІ курсів шкільного відділення психологічну розвідку «Постать у психології». Студенти мали змогу познайомитися з психологічними аспектами гуманно-особистісної технології Ш.О.Амонашвілі, переглянути відеоматеріал про семінар президента  Міжнародного  Центру Гуманної педагогіки, директора психологічних наук, академіка РАО Ш.О. Амонашвілі в нашому училищі, дізнатися про зміст його окремих праць.

Студенткою 123 гр. Тимченко Яною проведено відкриту виховну годину на тему «Земля – наш спільний дім» (керівник практики Соловей Г.С.). Були запрошені учні 3–А класу Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 7 (класний керівник Кульбачна К.І.).

Заняття було проведено з метою розширення й поглиблення знань учнів про зміст поняття «толерантність», «толерантна особистість», формування навичок толерантної поведінки, виховування чуйності, взаємоповаги, терпимості, прагнення до саморозвитку і самореалізації.

Студенти третього курсу 131-133 груп брали активну участь в педагогічній олімпіаді, організованій викладачами циклової комісії Михайленко Н.В., Соловей Г.С. Метою олімпіади є популяризація праці педагога, пошук та підтримка, розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді, розвитку творчих здібностей, активізації наукових пошуків у розв’язанні актуальних проблем початкового навчання і виховання, визначення рівня теоретичної і практичної підготовки до професійної діяльності, формування педагога нової генерації, здатного до творчої діяльності, саморозвитку та самовдосконалення.

Завдання складалися із трьох блоків: теоретичного (тести педагогічної спрямованості із закритими відповідями, народна мудрість про освіту та навчання), практичного (підготовка плану-конспекту комбінованого уроку для початкових класів з використанням інтерактивних методів навчання та ІКТ (за фаховим спрямуванням) та творчого (за прикладами наведеними нижче підбір фільму з описанням сюжету, педагогічної ситуації та оформленням матеріалів за зразком; есе). За кожний блок завдань учасники отримували бали. Максимальна кількість балів – 50.

Переможцями олімпіади стали:

І місце - Кіблицька О., 132 група

ІІ місце - Вакуленко А., 132 група та Пинькас Н., 131 група

ІІІ місце – Стеценко О., 131 група

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава