Рішення малої педагогічної ради від 05.12.16 року

Категорія: Головна

Заслухавши та обговоривши співдоповіді завідуючого шкільним відділенням Бендюга М.В., завідуючого дошкільним відділенням Чередніченко Н.М., практичного психолога Баль О. В. та соціального педагога Коваленко С.Л., мала педагогічна рада вирішила:

1. Головам циклових комісій:

3.1. При підведенні підсумків роботи за І семестр на засіданні циклових комісій розглянути стан викладання навчальних дисциплін на перших курсах, рівень знань студентів першого курсу та заходи, які спрямовані на підвищення якості знань першокурсників.

Січень 2017 р.

2. Викладачам:

2.1. Організувати самостійну роботу з першокурсниками на базі навчальних кабінетів, через блоги викладачів з метою вироблення вмінь і навичок самостійної роботи та самопідготовки.

До кінця навчального року

2.2. З метою розвитку загальнонавчальних умінь і навичок на кожному занятті вчити студентів виділяти головне в навчальному матеріалі, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, розвивати творчу думку, вміння логічно та креативно мислити.

Постійно.

2.3. Забезпечувати диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей першокурсників.

Постійно.

3. Наставникам груп нового прийому:

3.1. 3 метою успішної адаптації студентів 1 курсу організувати проведення «Тижня першокурсника» та розробити відповідний план позанавчальних виховних заходів.

Вересень 2017р

Магаляс О.М., Жовба О.А.,

наставники груп.

3.2. Продовжити практику відвідування навчальних занять академічних груп завідуючими відділеннями, наставниками груп з відповідним аналізом у письмовій формі.

Вересень-жовтень 2017р.

Завідувачі відділень, наставники груп.

3.3. Систематично вести організаторську роботу серед студентів груп з метою розвитку почуття відповідальності за наслідки навчальної діяльності, працювати над формуванням в групах авторитету і престижності знань.

Постійно.

3.4. Організувати тісну співпрацю з викладачами, які працюють у групах, з метою об'єднання зусиль спрямованих на успішне навчання першокурсників.

Постійно.

3.5. Раз на місяць інформувати батьків про стан успішності першокурсників.

Заслухати на засіданні методичного об'єднання

наставників груп першого курсу.

Травень 2017 р.

3.6. З метою нормалізації адаптаційного процесу провести виховні години, які сприятимуть згуртуванню студентського колективу та формуванню емоційного мікроклімату, на теми: «Я і моя група», «Моя дружна група», «Я і колектив».

Січень 2017 р.

3.7. З метою формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією провести години спілкування на тему: «Моя майбутня професійна діяльність», «Педагогічна майстерність - як вона приходить».

Лютий 2017 р.

4. Психологічній службі:

4.1. Провести консультації для наставників груп, студенти яких за результатами діагностичної роботи мають проблеми у формуванні позитивних взаємин з одногрупниками.

до 20.12 2016 р.

4.2. Провести консультації зі студентами, що мають занижену самооцінку та підвищений рівень тривожності

Грудень 2016 р.

4.3. 3 метою створення сприятливого емоційного мікроклімату в групах студентів-першокурсників провести соціально-психологічний тренінг «Я - асертивний»»

Січень - лютий 2017 р.

4.4. З метою згуртування студентського колективу, розвитку навичок безконфліктного спілкуванн провести практичні заняття на тему: «Спілкуємось без конфліктів», «Толерантність до себе і інших»

Січень-лютий 2017 р.

 

Останні новини