Загальні відомості

Батьківська категорія: Абітурієнт

Якщо Ви невпевнені у собі,

Вам важко адаптуватися до нового колективу,

відчуваєте складнощі у спілкуванні з батьками,

викладачами чи друзями і маєте бажання розібратися

у складних життєвих ситуаціях – запрошуємо Вас до психологічної служби коледжу.

 

 

Практичний психолог  БАЛЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Життєве кредо: «Успіху у житті досягає той, хто робить те, що найбільше любить».

Олена Вікторівна з 2011 року працює на посаді викладача психолого-педагогічних дисциплін. З 2013 року призначена на посаду практичного психолога ВНЗ.

З метою підвищення свого фахового рівня у 2013 році закінчила магістратуру СДПУ імені А. С. Макаренка. Успішно викладає загальну, дитячу, вікову психологію. Працює над пошуком шляхів вирішення загальноколеджної проблеми. Впроваджує в роботу з студентами такі форми роботи, які активізують мислення, увагу, творчі здібності.

Олена Вікторівна значну увагу приділяє формуванню у майбутніх педагогів професійної компетентності, мотивації та професійно важливих якостей особистості студентів (толерантність, гуманність, соціальна активність).

    

Соціальний педагог КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Життєве кредо: «Життя людини до тих пір має цінність, допоки вона допомагає людям».

Світлана Леонідівна працює викладачем соціально-педагогічних дисциплін з 2003 року, викладає психологію соціальної роботи, соціальний супровід клієнта, теорію і практику волонтерського руху в Україні.

На посаді соціального педагога з 2009 р.

Коваленко Світлана Леонідівна дотримується Етичного кодексу спеціаліста психологічної служби, у своїй роботі проявляє професійну компетентність, відповідальність, ініціативність, комунікабельність, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами та студентами, демонструє творчий підхід до справи.

Психологічна служба КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» та керується:

 • Конституцією України.
 • Законами України, зокрема, законом «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
 • Положенням про психологічну службу в системі освіти України від 03.05.99 р. № 127 і 922/4215 і поправками від 07.06.01 р. № 439 і 570/5761 до Положення про психологічну службу в системі освіти України.
 • Положенням про психологічну службу - Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 року за № 687/16703
 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1248 від 30.12.2009 року «Про покращення соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчального процесу у вищих навальних закладах Ш-IV рівнів акредитації».
 • Актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Напрямки діяльності:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ЗВО;
 • профілактика негативних звичок, формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • формування психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
 • надання допомоги у професійному самовизначенні студентської молоді;
 • психологічна допомога особистості у подолання кризових ситуацій;
 • надання соціально-педагогічної допомоги студентам пільгових категорій;
 • забезпечення психологічного супроводу виконання проектів різної тематики