nachodki.ru интернет-магазин

П л а н роботи зонального методичного кабінету на 2016 – 2017 навчальний рік

Батьківська категорія: Новини

Міністерство   освіти  і  науки  України

Департамент    вищої       освіти

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське   педагогічне училище імені  А.С.Макаренка»

П л а н

роботи зонального методичного кабінету

на 2016 – 2017 навчальний рік

Лебедин

2016 р.

 

«Затверджую»                                                                                                                                  Директор  базового ВКНЗ СОР                                                                               «Лебединське педагогічне училище

імені  А.С.Макаренка»

_______________  Л.М.Кірдіщева

«_____» ______________ 2016 року

П л а н

роботи зонального методичного кабінету

базового

вищого комунального навчальний закладу Сумської обласної ради

«Лебединське   педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

на 2016 – 2017 навчальний рік

м. Лебедин

2016р.

Науково-методична проблема:

«Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога»

Робота зонального методичного кабінету базового ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» буде зосереджена на реалізації   І етапу науково-методичної проблеми

«Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога»

Мета: усвідомлення проблеми забезпечення якості освіти як комплексу характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості, формулювання завдань та вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до формування професіоналізму як якості технології освіти, мотивації на творчість і ефективність педагогічної роботи; реалізація ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі і служіння вчителя в практиці роботи педагогічного колективу училища

Завдання:

 • Усвідомлення сутності поняття «якість освіти» як інтегрованого показника, що виражає сукупний прояв багатьох факторів, стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога.
 • .Спрямування діяльності колективу на організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми училища, здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення професійної діяльності викладача училища.
 • Управління процесом надання якісних освітніх послуг – збалансованої відповідності процесу, результату і самої освітньої системи підготовки майбутніх педагогів цілям, потребам і нормам (стандартам) освіти.
 • Забезпечення формування уміння співвідносити результати самооцінки власної професійної діяльності з ідеями гуманної педагогіки, їх втілення в освітнє середовище сучасної школи.
 • Створення умов для здійснення психологічного супроводу і підтримки студентів у реалізації ідей якості освіти з позицій гуманної педагогіки в освітньому середовищі школи та ДНЗ.
 • Виявлення кращого педагогічного досвіду з проблеми та рекомендації щодо його поширення в педагогічному колективі.

 

Склад вищих педагогічних навчальних  закладів І-ІІ рівнів акредитації

Центрального регіону України

 1. КЗ «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» КОР
 1. ВКНЗ «Бердичівський педагогічний коледж» ЖОР
 1. КВНЗ  КОР  «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького»
 1. Університетський коледж  Київського університету імені Б.Грінченка
 1. ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» ЖОР
 1. КВНЗ «Корсунь-Шевченківське педагогічний коледж імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»
 1. ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»
 1. Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка
 1. ВКНЗ СОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва»

10. Ржищівський  гуманітарний коледж

Методичні об’єднання вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Центрального регіону України

п/п

Методичні об’єднання

Прізвище,  ім’я,  по батькові голови МО

Навчальний заклад

Посада

1.

Заступників директорів з навчальної роботи

Ворона

Анастасія Матвіївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

заступник директора з навчальної роботи

2.

Завідувачів навчально-виробничою практикою

Клименко

Людмила Анатоліївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

заступник директора з навчально-виробничої роботи

3.

Заступників директорів з виховної роботи

Магаляс

Ольга Миколаївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

заступник  директора з гуманітарної освіти та виховання

4.

Психолого-педагогічних дисциплін

Михайленко

Наталія Вікторівна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова циклової комісії

5.

Української мови з методикою навчання

Карпенко

Олена Михайлівна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач, голова циклової комісії

6.

Основ початкового курсу математики з методикою математики

Якушко

Наталія Станіславівна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач

7.

Основ природознавства з методикою навчання і екологічного виховання

Приходько

Сергій Васильович

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова циклової комісії

8.

Теорії і методики фізичного виховання

Романенко

Сергій Анатолійович

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

керівник

фізичного виховання

9.

Музики з методикою музичного виховання

Павленко

Ірина Миколаївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова

циклової комісії

10.

Образотворчого мистецтва  практикуму в навчальних майстернях з методикою трудового навчання

Удод

Наталія Миколаївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач

11.

Іноземної мови

Криворука

Вікторія Володимирівна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова циклової комісії

12.

Соціально-економічних дисциплін

Венгеровський

Сергій Борисович

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова циклової комісії

13.

Методистів

Кіріна-Радчук

Валентина Миколаївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

методист ЗМК

14.

Завідуючих відділеннями

Бендюг

Микола Володимирович

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

завідуючий відділенням

15.

Викладачів інформатики

Кірдіщева

Олена Василівна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач

16.

Викладачів дошкільної педагогіки і психології

Клименко

Людмила Анатоліївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач

17.

Викладачів окремих дошкільних методик

Таран

Вікторія Олексіївна

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

викладач,

голова циклової комісії

 

Організаційно-методична робота

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Затвердити склад методичної ради регіону

серпень

Кірдіщева Л.М.

2.

Затвердити керівників (голів)   методичних об’єднань на 2016-2017 навчальний рік.

серпень-

вересень

Кірдіщева Л.М.

3.

Визначити проблеми методичних об’єднань регіону і затвердити графік їх проведення.

вересень

Кіріна-Радчук В.М.

4.

Провести засідання голів методичних об’єднань з питань планування роботи   на 2013-2014 навчальний рік.

вересень

Кіріна-Радчук В.М.

5.

Затвердити плани роботи   методичних об’єднань регіону  на 2016-2017 навчальний рік.

вересень

Кірдіщева Л.М.

Кіріна-Радчук В.М.

6.

Розробити  умови проведення   конкурсів, конференцій, виставок

вересень

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

7.

Провести засідання методичної ради з проблеми

«Проектування  навчально-виховної діяльності у сучасному освітньому середовищі»

жовтень

Ворона Н.М.

Кіріна-Радчук В.М.

8

Організувати і провести раду директорів педагогічних ВНЗ І-ІІ р. а.

жовтень

Кірдіщева Л.М.

Кіріна-Радчук В.М.

9

Провести засідання методичних об’єднань  регіону

жовтень-

квітень

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

10.

Організувати і провести студентський конкурс  педагогічної майстерності  «Вчитель – моє покликання»

квітень

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

11

Організувати і провести конкурс студентської педагогічної майстерності з дошкільного виховання  «Творча особистість року»

квітень

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

12

Організувати і провести конкурс знавців англійської мови «Шевченко у моєму серці»

листопад

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

13.

Організувати і провести регіональний етап Всеукраїнської олімпіади з української мови

лютий

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

14.

Організувати і провести студентську науково-практичну конференцію «На вічнім шляху до Кобзаря»

лютий

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

15.

Організувати і провести студентську науково-практичну конференцію  « Постать Т.Г.Шевченка в історії України»

жовтень

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

16.

Організувати і провести художню виставку «Макраме – давнє художнє ремесло»

листопад

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

17.

Продовжувати естафету позитивного педагогічного    досвіду

протягом року

Методичний кабінет, голови методичних об’єднань

18.

Продовжити видання «Вісника …»

жовтень-червень

Методичний кабінет

19.

Брати участь в обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних  науково – практичних конференціях, педагогічних  читаннях, семінарах

протягом року

Методичний кабінет

 

Тематичний план-графік методичних об’єднань

План методичного об’єднання голів циклових комісій математики, ОПКМ з методикою викладання математики

п/п

Зміст роботи

Методична мета

Форма роботи

Завдання

учасникам методичного об’єднання

Вихідні

матеріали

Відповідальні

Термін виконання

1.

Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога.

Обговорення проблеми здійснення компетентнісного підходу по формуванню вмінь студентів реалізовувати виховну мето уроку математики в початкових класах

Круглий стіл

Співдоповіді за темою «Формування у

студентів умінь здійснювати національно-патріотичне, екологічне виховання на уроках математики в початкових класах»

 1. Ржищівський гуманітарний коледж
 2. КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж ім.. І.С. Нечуя-Левицького»
 3. Прилуцький гуманітано-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка».
 4. КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.

Т.Г. Шевченка  Черкаської обласної ради»

 1. ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж»ЖОР

Тексти доповідей

Голови  мет. об’єднання ОПКМ з мет. викл. матем.

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України

26.04.17

2.

Вироблення у студентів компетентнісного підходу до застосування ідей  гуманної педагогіки з метою розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів

Показати можливості навчальної дисципліни по формуванню у студентів умінь втілювати у  навчально-виховний процес атмосферу гуманності та особистісного підходу до дитини

Майстер-клас

Обговорення

заняття

Конспект заняття, фото, відео матеріали

Голова  мет. об’єднання ОПКМ з мет. викл. матем., викладачі математики, методики математики, інформатики Доля Л.М. – викладач математики

3.

Вироблення у студентів власного індивідуального стилю професійної діяльності при використанні сучасних методів навчання та інноваційних технологій при проведенні уроку математики в початкових класах.

Ознайомитися з позитивним досвідом роботи викладачів по формуванню у студентів умінь втілювати в освітній процес принципи співробітництва, взаєморозуміння, вільного вибору, радощів пізнання

Пробний урок студента

Обговорення уроку

Конспект уроку, фотомате-ріали

Голова  мет. об’єднання ОПКМ з мет. викл. матем.

ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» Кірдіщева О.В. – викладач інформатики

Методичне обєднання голів циклових комісій української мови з методикою навчання

№з/п

Зміст роботи

Методична мета

Форми роботи

Завдання

Вихідні матеріали

Місце, термін проведення

Відповідальні

1

Презентація  досвіду роботи циклових комісій філологічно-гуманітарних дисциплін в контексті забезпечення якості освіти

Виявлення та узагальнення  кращого педагогічного досвіду циклових комісій з проблеми забезпечення якості освіти

Круглий стіл

Підготувати головам

циклових комісій мультимедійні презентації та доповіді 

Мультимедійні презентації, доповіді

22.02.17

Університетський коледж Київського університету імені Б.Д.Грінченка

Голови циклових комісій української мови з методикою навчання училищ і коледжів  регіону

2

Якість мовної підготовки студентів педагогічних ВНЗ

І -ІІ р.а. Центрального регіону України. Проведення ІІ (регіонального) етапу VІІ Всеукраїнської   олімпіади з української мови серед студентів  педагогічних ВНЗ

І-ІІ р.а. 

Відстеження  шляхів, засобів удосконалення  якості мовної освіти,   виявлення та підтримка обдарованої студентської молоді, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних працівників, сприяння утвердженню державного статусу української мови

Олімпіада

Підготувати членам  МО завдання для проведення олімпіади та студента  для участі

Банк тестових завдань, протокол олімпіади

Голови циклових комісій української мови з методикою навчання училищ і коледжів  регіону

Методичне об’єднання голів циклових комісій іноземних мов

п/п

Зміст роботи

Методична мета

Форми роботи

Завдання педагогічним працівникам ВНЗ

Вихідні матеріали

Відповідальні

Термін проведення

1

Педагогічна практика в системі якісної професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови у початковій школі у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а.

Вивчення та поширення позитивного передового досвіду у системі якісної професійної підготовки

Круглий стіл

1.Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога

( сучасні тенденції забезпечення якості практичної підготовки

(виступ, університетський коледж Київського університету ім. Б.Д.Грінченка)

2.Методична система формування професіоналізму майбутнього педагога як однієї з характеристик якості освіти

(виступ, КЗ «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»КОР)

3 Створення умов для здійснення методичної підтримки студентів у реалізації ідей якості освіти з позицій гуманної педагогіки в ході педагогічної практики(виступ, КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького»)

Рекомендації

Рекомендації

Рекомендації

Голова регіонального методичного об’єднання  викладачів іноземних мов

Завідувач навчально-виробничою практикою Університетсько

го  коледжу Київського університету ім. Б.Д.Грінченка

22.02.

2017

2

Застосування інноваційних технологій під час показового заняття з методики навчання іноземних мов викладача навчального закладу

Дослідження педагогічних умов оптимізації методичної підготовки майбутніх педагогів

Відкриті заняття викладачів

Конспекти відкритих занять

Голова ц/к викладачів іноземних мов університетського  коледжу Київського університету ім. Б.Д.Грінченка

3

Пошук ефективних шляхів забезпечення якості організації педагогічної практики з іноземної мови в контексті підготовки майбутніх педагогів

Забезпечення практичної підготовки студентів до здійснення професійної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища

Пробний урок студента з іноземної мови

Організувати пробний урок студента з іноземної мови

Конспект уроку, фотоматеріали

Завідувач навчально-виробничої практики, методист з іноземної мови

Методичне об’єднання викладачів соціально – економічних дисциплін

Зміст роботи

Методична мета

Форма роботи

Завдання

Вихідні матеріали

Відповідальні

Термін проведення

1

Ідеї української спадщини і перспектива розвитку гармонійного громадянського суспільства як сутність Концепції національно – патріотичного виховання в контексті підвищення якості виховної роботи

Сучасні шляхи та засоби реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді

Круглий стіл

.

Методичні рекомендації

Голова циклових комісій, викладачі

соціально – економічних дисциплін

22.03.17.

2

Пошук ефективних форм та методів  впровадження в освітній процес   сучасних інноваційних технологій .

Обмін досвідом щодо організації видів навчальних занять, самостійної роботи студентів.

Майстер-клас

.

Партитура

майстер-класу

3

Форми краєзнавчої діяльності під час викладання дисциплін соціально – економічного циклу

Залучення студентів до

науково-дослідної роботи, формування у них ціннісного ставлення

до історії рідного краю

.

Конференція

Збірка

Голови циклових комісій, викладачі

соціально – економічних дисциплін

Методичне об’єднання керівників фізичного виховання

з/п

Зміст роботи

Методична мета

Форми роботи

Завдання

Вихідні

матеріали

Термін проведення

Відповідальні

1.

Сучасні тенденції забезпечення якості навчально-виховного процесу в контексті підготовки майбутнього педагога

Проблеми якості сучасної фізичної освіти як один із факторів розвитку особистості студента

Круглий стіл

Текст доповіді, слайдова презентація, методичні рекомендації

22.03.17

Керівник фізичного виховання ВКНЗ СОР «Путивльський

Педагогічний

коледж

ім. М. С. Руднєва

2.

Формування здоров'язберігаючих компетенцій як умова підвищення якості освіти

Обмін досвідом

Показове заняття

викладача

Конспект відкритого заняття

3.

Формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичної культури як вимога якості сучасної освіти

Відкритий позанавчальний спортивний захід

Розробка спортивного заходу

 

Методичне об’єднання завідувачів навчально-виробничою практикою

п/п

Зміст роботи

Методична мета

Форми роботи

Завдання педагогічним працівникам ВНЗ

Вихідні матеріали

Відповідальні

Термін проведення

1

Педагогічна практика в системі якісної професійної підготовки майбутнього вчителя, вихователя у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а.

Вивчення та поширення позитивного передового досвіду у системі якісної професійної підготовки

Круглий стіл

1.Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога( сучасні тенденції забезпечення якості практичної підготовки

(виступ, університетський коледж Київського університету ім. Б.Д.Гринченка)

2.Методична система формування професіоналізму майбутнього педагога як однієї з характеристик якості освіти

(виступ, КЗ «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»КОР)

3 Створення умов для здійснення методичної підтримки студентів у реалізації ідей якості освіти з позицій гуманної педагогіки в ході педагогічної практики(виступ, КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького»)

Рекомендації

Рекомендації

Рекомендації

Голова регіонального методичного об’єднання  завідувачів навчально-виробничою практикою

Завідувач навчально-виробничою практикою університетського  коледжу Київського університету ім. Б.Д.Гринченка

22.02.

2017

2

Якісна підготовка вчителя, вихователя до діяльності в сучасному освітньому середовищі – пріоритетне завдання системи професійної педагогічної освіти

Дослідження педагогічних умов оптимізації методичної підготовки майбутніх педагогів

Відкриті заняття викладачів

Конспекти відкритих занять

Завідувач навчально-виробничої практики університетського  коледжу Київського університету ім. Б.Д.Гринченка

3

Пошук ефективних шляхів забезпечення якості організації педагогічної практики в контексті підготовки майбутніх педагогів

Забезпечення практичної підготовки студентів до здійснення професійної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища

Пробні уроки та заняття

Організувати показові уроки та заняття

Конспекти уроків та занять, фотоматеріали

Завідувач навчально-виробничої практики

Методичне об'єднання завідуючих відділень, голів циклових комісій

психолого-педагогічних дисциплін,

образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України

(2016 - 2017 н. р.)

№ п/п

Зміст роботи

Методична мета

Форми

роботи

Завдання членам

методичного об'єднання

Вихідні

матеріали

Відповідальні

Термін

проведення

1.

Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти

(теоретичний та практичний аспект) 

Систематизація та поширення позитивного досвіду роботи завідуючих відділень, викладачів психолого-

педагогічного циклу та регіону по забезпеченню якості навчально-виховного процесу в контексті підготовки майбутнього педагога

Творча майстерня

НАПРЯМИ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ:

1. Сучасні вимоги до управління якістю педагогічної освіти (КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»).

2. Показники багатоплановості діяльності навчального закладу в забезпеченні якості підготовки майбутніх фахівців (Ржищівський гуманітарний коледж).

3. Процес формування професіоналізму  майбутніх вчителів початкової школи – важлива складова підвищення якості освіти(КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради») .

4. Cпособи удосконалення змісту професійної підготовки студентів у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу (ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка» ЖОР).

Матеріали творчої майстерні

Тексти співдоповідачів

Голова методичного об'єднання завідувачів відділень, голова методичного об'єднання голів циклових комісій психолого-педагогічних дисциплін, голова методичного об’єднання образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України

Березень  2017 р.


2.

Особливості забезпечення якості навчального-

виховного процесу на рівні групи, навчальної дисципліни, закладу

Узагальнення досвіду роботи викладачів по забезпеченню якості навчального-

виховного процесу на рівні групи, навчальної дисципліни, закладу

Показове навчальне заняття  викладача

Конспект заняття та супровідні матеріали

Голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу “Корсунь-

Шевченківський педагогічний коледж

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради”.

Березень  2017 р.

3.

Виховання доброти – потреба часу

Удосконалення професійно-

педагогічної підготовки студентів і забезпечення готовності майбутніх учителів до реалізації ідей гуманної педагогіки у сучасному освітньому середовищі.

Проведення уроку доброти студентом

Включення викладачів та студентів у роботу по проведенню Уроків Доброти, започаткованих Міжнародною асоціацією Гуманної педагогіки

Конспекти уроків доброти

Голови циклових комісій психолого-педагогічних дисциплін, образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Центрального регіону України

Березень  2017 р.