Циклова комісія викладачів фізичного виховання з методиками навчання

Батьківська категорія: Викладачі

 

ропроЛіщина Євгеній Євгенійович – з 1998 року працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури, викладач  вищої категорії, старший викладач, Євген Євгенович закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного університету в 1980 році за спеціальністю “фізичне виховання ”. З 2000 року очолює роботу циклової комісії. Євген Євгенович викладає предмети - фізична культура, баскетбол, гандбол, волейбол. Баскетбольна команда дівчат училища неодноразово здобувала призові місця на обласних змаганнях. В 2015 році  циклова комісія під його керівництвом успішно пройшла акредитацію спеціальності “Фізична культура ”. Викладач надає методичну допомогу вчителям середніх шкіл, особливо нашим випускникам, які працюють за фахом або продовжують навчання. Працює над власною методичною проблемою «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури».

 

гнгнКоваленко Олег Володимирович - з 1984 року  працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури,- викладач фізичного виховання, викладач вищої категорії, відмінник народної освіти УРСР займається проблематикою професійної підготовки студентів педагогічного училища, закінчив Харківський педагогічний інститут ім.. Г Сковороди, факультет фізичне виховання, здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання. Є керівником секції з лижного спорту,  завідувач  ігровою залою для боротьби. Команди училища по боротьбі з дзюдо і лижних гонок були багаторазовими чемпіонами і призерами серед команд  навчальних закладів Сумської області.

 

рапрпрГрушко Олександр Іванович - з 1993 року  працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури, старший викладач, викладач вищої категорії. Олександр Іванович закінчив факультет фізичного виховання Сумського педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка у 1992 р. за спеціальністю “Фізична культура”. В училищі є керівником секції з настільного тенісу. Команди дівчат і юнаків були неодноразовими переможцями районних і міських змагань, а також призерами обласних змагань в залік спартакіади серед спеціальних навчальних закладів. В роботі керується принципами гуманізму і демократії, виховує в студентів свідоме, позитивне ставлення до здорового способу життя. Олександр Іванович надає методичну допомогу молодим викладачам училища, які працюють у школах і навчаються у вищих навчальних закладах.

 

апрапрВакуленко Володимир Сергійович – з 2005 працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, закінчив факультет фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка  у 2001 р. за спеціальністю “Фізична культура”. Володимир Сергійович викладає фізичну культуру, рухливі ігри, футбол, ТМФВ. Володимир Сергійович працював над підвищенням свого фахового рівня шляхом навчання в магістратурі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, де підготував та захистив магістерське дослідження на тему «Управління процесом фізичного розвитку студентів педагогічного училища». Має публікацію у збірнику «Від творчого пошуку - до професійного становлення» «Принцип класифікації і превентивності вирішення проблем фізичного розвитку студентської молоді». Основною метою в роботі вбачає виховання молоді стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я, виховання морально-вольових та психологічних якостей. Володимир Сергійович виконує обов'язки наставника групи. Своєю наполегливою працею згуртовував колектив, намагався кожному допомогти, створити всі умови для успішного навчання, життя і відпочинку.

 

еапвапр

Степаненко Олександр Миколайович – з 2003 року працює ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури, викладач вищої категорії. Олександр Миколайович закінчив факультет фізичного виховання Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична культура». У 2010 році захистив магістерське дослідження на тему «Проблема формування здорового способу життя студентської молоді та шляхи її вирішення». Олександр Миколайович викладає навчальні дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», «Туризм і турпохід», «Основи матеріально-технічного забезпечення», «Практикум суддівства», «Фізична культура». Є наставником академічної групи, керівником педагогічної практики, керівником секцій з баскетболу, волейболу. Працює над власною методичною проблемою: «Формування здорового способу життя у студентів педагогічних навчальних закладів I-II рівня акредитації на заняттях фізичного виховання».

 

нене

Прудник Сергій Всеволодович – з 1998 року працює ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичного виховання, викладач вищої категорії, керівник педагогічної практики. Викладає навчальні дисципліни «Гімнастика з методикою викладання», «Плавання з методикою викладання», «Фізична культура», «ПСМ волейбол(дівчата)». У 2011 році закінчив магістратуру СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Працює над власною методичною проблемою «Впровадження інноваційних освітніх технологій як чинник розвитку професійних якостей у майбутніх викладачів фізичної культури».

 

 

ававав

Романенко Сергій Анатолійович  - з 2002 року працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді керівника фізичного виховання.  Викладач вищої категорії, старший викладач Закінчив факультет фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка  у 2003 р. за спеціальністю “Фізична культура”. Під його керівництвом баскетбольна команда займала призові місця на районних та обласних змаганнях. В роботі керується принципами гуманізму та демократії. У 2009 р. захистив магістерське дослідження на тему «Формування професійної готовності вчителів фізичної культури в умовах вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації». Опубліковані статті «Формування професійної готовності вчителя фізичної культури». Основним напрямком своєї педагогічної діяльності вбачає виховання в студентів інтересу і звички до занять фізичними вправами, цікавості до національних, народних і олімпійських видів спорту, бережливого ставлення до власного здоров’я, Сергій Анатолійович як наставник групи,  роботу спрямовує на згуртування колективу, на розвиток у студентів загальнонавчальних умінь і навичок, загальної культури, виховання людяності, доброти, свідомої дисципліни, чесності і справедливості. Працює над власною методичною проблемою: «Формування готовності  вчителя фізичної культури в умовах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації». Спортивна особистість Сумщини 2017 року в номінації "Кращий вчитель".

 

Вечерова Наталія Олександрівна – з 2008 року працює  у ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача фізичної культури, викладач  І категорії.  У 2011 році Наталія Олександрівна закінчила магістратуру Глухівського національного педагогічного університету за спеціальністю «фізичне виховання». Наталія Олександрівна  викладає навчальні дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», «Плавання з методикою викладання», «Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах», «Рухливі ігри з методикою викладання», «Фізична культура», «ПСМ баскетбол». Основною метою своєї педагогічної діяльності вбачає виховання у студентів інтересу до занять фізичною культурою, формування стійкої звички до здорового способу життя. Працює над власною методичною проблемою «Нова українська школа – нові підходи у навчанні дітей».

 

Забуга Олег Володимирович - з 2012 року працює   ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» (з 2018 року коледж) на посаді викладача предмета «Захист Вітчизни». За результатами атестації у 2017 році присвоєна ІІ категорія. Працює над власною методичною проблемою: «Патріотичне виховання у студентів педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на заняттях предмету «Захисит Вітчизни».