Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін

Батьківська категорія: Викладачі

Венгеровський Сергій Борисович - викладач вищої категорії, «Старший викладач». Закінчив в 1991 році Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет. В своїй роботі користується педагогічним кредо: «Інтенсифікація навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових методів навчання, орієнтованих на особистість». 

Велику увагу приділяє інформаційно-методичному забезпеченню навчального процесу. Послідовно працює над впровадженням комп’ютерних методів навчання, використанням електронних підручників, інтерактивних методів навчання. Велику увагу приділяє розробці тестових завдань, методичним рекомендаціям до проведення семінарів, комплексам завдань для самостійної роботи студентів.

Сергій Борисович забезпечує високий рівень підготовки студентів з предметів, які викладає. Викладач постійно працює над підвищенням свого теоретичного і науково-методичного рівня.

Сергій Борисович очолює циклову комісію соціально-економічних дисциплін з 2000 року, є головою методичного об’єднання викладачів соціально – економічних дисциплін вузів І рівня акредитації центрального регіону.

Викладач приділяє велику увагу науковій роботі студентів. Є організатором студентського історичного наукового товариства, члени якого регулярно беруть участь в роботі різних наукових установ, ведуть активну краєзнавчу і пошукову діяльність.

 

Білокобильська Любов Борисівна - викладач вищої   категорії,  «Викладач-методист». 

У 1987 році  закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю історія та педагогіка,  отримала кваліфікацію  вчителя історії та  суспільствознавства, методиста виховної роботи.  У 2006 році закінчила факультет післядипломної та додаткової освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, отримала кваліфікацію практичний психолог.

При вивченні суспільних дисциплін має на меті сформувати у майбутніх педагогів  соціологічне та громадянське мислення  й культуру,  розуміння сутності суспільних явищ і процесів, що відбуваються в сучасних суспільствах,  вміння критично мислити і налагоджувати соціальні зв’язки.

Працює над реалізацією методичної проблеми «Формування соціальних   компетентностей   майбутніх педагогів  шляхом  розвитку критичного мислення та використання інноваційних освітніх  технологій».  Саме ці компетентності необхідні для  становлення соціально-зрілої особистості, ефективної та конструктивної участі  в  громадському житті, професійній діяльності, при прийнятті рішень у різних життєвих ситуаціях.

Педагогічне кредо: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання».

 

Пархоменко Тетяна Миколаївна - викладач вищої категорії. У 1999 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії . З цього ж року працює в Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка на посаді викладача соціально-економічних дисциплін. У 2011 році закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету  

ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів та університетів.

Під час проведення занять викладач використовує різні форми групової роботи. Велику увагу приділяє використанню нетрадиційних і інтерактивних методів навчання, різноманітних форм та методів організації самостійної роботи студентів при викладанні соціально-економічних дисциплін. Пархоменко Т. М. працює над підвищенням ефективності самостійної роботи студентів. Як завідуючий кабінетом викладач велику увагу приділяє формуванню комплексів методичного забезпечення та систематичному їх поповненню новинками педагогічної літератури. Викладачем розроблено ряд методичних рекомендацій до проведення семінарських занять, методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів, завдання до комплексних контрольних робіт, тестові завдання. Тетяна Миколаївна велику увагу приділяє позанавчальній  роботі в училищі, нею проведено ряд заходів, серед яких: тематичні вікторини, брейн-ринги, семінари на різну тематику. Викладач користується заслуженою повагою і авторитетом у колег і студентів.

 

Венгеровський Ярослав Сергійович - викладач ІІ категорії. В  2014 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії. З  2010 року  працює в Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка на посаді лаборанта, а згодом, викладача соціально-економічних дисциплін. У 2015 році закінчив магістратуру Сумського державного педагогічного університету  

ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів та університетів.

Під час проведення занять викладач використовує різні форми  індивідуальної та групової роботи. Велику увагу приділяє використанню нетрадиційних і інтерактивних методів навчання, різноманітних форм та методів організації самостійної роботи студентів при викладанні соціально-економічних дисциплін.

В процесі кожного заняття створюються умови для творчого мислення студентів, вміння самостійно аналізувати події та явища, формувати висновки, робити узагальнення. В своїй практичній діяльності викладач використовує також фото- та відеоматеріали,  ситуаційні ігри, стосовно певних конкретно-історичних умов, чим забезпечує розвиток творчої думки, аналітичного мислення.

 

Колесник  Оксана Володимирівна – викладач вищої категорії, «викладач-методист».  У 2003 році закінчила Сумський державний педагогічний університет  ім. А.С. Макаренка  за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», отримавши спеціальність «Вчитель історії та правознавства».  У 2019 році, закінчивши  Сумський державний педагогічний університет  ім. А.С. Макаренка, здобула кваліфікацію ступеня вищої освіти магістр.

Працює над реалізацією методичної проблеми  «Формування громадянської компетентності шляхом виховання громадянина-патріота засобами інноваційних технологій  при вивченні  суспільних дисциплін».

У своїй педагогічній діяльності сприяє формуванню в майбутніх педагогів громадянської компетентності.  Вважаючи, що дана компетентність є об’єктивною категорією, що фіксує певний рівень розвитку в особистості суспільно визнаного комплексу знань,умінь,навичок, ставлень, орієнтацій. Громадянська компетентність є інтегрованою характеристикою особистості, яка включає й певний рівень психологічної готовності до активного суспільного життя – прояв громадянської позиції.

Педагогічне кредо педагога – це слова  Василя Сухомлинського «Сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати свою працю».

 

Хвилина мовчання

Мережі

   

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

Нова українська школа

Новий правопис