Циклова комісія викладачів дошкільної, соціальної педагогіки, психології, окремих методик

Батьківська категорія: Викладачі

Щоб відкрити перед вихованцями іскорку знань, педагогу треба ввібрати море світла, ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань людської мудрості.

В.О.Сухомлинський

Історія циклової комісії

З вересня 1960 року училище розпочинає підготовку  вихователів дошкільних закладів. (слухачами зараховано  60 осіб).

Відповідно до наказу від 07.03.1961року була введена шеститижнева педагогічна практика, керівництво нею здійснювали  Стеблянко І.І., Тесленко Л.Г., Сухін П.С.

17.08.1961року першим викладачем дошкільної педагогіки була прийнята Артемчик Л.І.

У 1961-1962 р.р. в  училищі  створюється  циклова комісія викладачів педагогіки, психології та окремих методик, до складу якої  входять  і викладачі предметів дошкільного циклу. Обов’язки голови циклової  комісії періодично виконують  Сухін П.С. та Кабанець В.М.   З 1968 року головою циклової комісії призначається Панченко В.І.


З 1966 року  склад циклової комісії постійно поповнювався молодими фахівцями дошкільної справи, які почали викладати такі предмети, як:

 •  дошкільна педагогіка (Васильцова – 1966р., Мандрико Т.В. – 1972р., Лугова Г.В. – 1971р., Шкурко Т.П. – 1974р., Прокопенко Н.Г. – 1980р., Кужель Т.В. – 1985р ., Ляшко Н.І. – 1987р., Фоміна З.М. –1986р.,);
 •  загальна, дитяча,  вікова, соціальна,  педагогічна психологія ( Рога Л.І. – 1981р., Кравченко О.М. – 1981р., Фененко А.В. – 1993р. , Таран В.О. – 2000р.);
 •  методика математики (Ворона А.М. – 1980р., Мачихіна Л.Ф. – 1981р.,  Бережна( Клименко) Л.А – 1986р., );
 •  методика ознайомлення дошкільників з природою (Лугова Г.В, – 1966р., Собакінських Г.М. – 1966р., Болотських Л.М., – 1976р.,  Яценко Н.І. – 1974р., Жалдак В.І. – 1986р.);
 •  методика розвитку мови (Петриченко М.К. – 1972р., Андрієвська Н.В.–1973р., Ірклієвська Л.І.–1977р., Артеменко Л.В.–1979р., Бережна(Клименко) Л.А. – 1986р., Ольховик Т.М. – 1985р.);
 •  методика зображувальної діяльності (Жиліна(Полоз) З.В. – 1974р., Капран Т.І. – 1974р., Коняєва(Удод) Н.М. – 1986р., Радченко Т.І. – 1981р. );
 •  ритміка ( Зорич О.А. – 1966р., Шепіль С.Г. – 1984р.);
 •  методика фізичного виховання (Марусич В.В. – 1986 р., Довгаль(Завалій) Н.П. – 1986р., Відюк Є.П. –1986р.);
 •  методика музичного виховання ( Магаляс Є.В. – 1980р., Шепіль Т.В. – 1984р., Відюк Є.П. – 1986р., Носуля(Волкова)  Л.В. – 1986р. );
 •  безпека життєдіяльності ( Бережна С.І. –1999р. );
 •  методист  педагогічної практики ( Яценко Н.І. – 1974р., Капран Т.І. – 1974р., Улько В.Ф. –  1984р.);
 •  логопедія ( Шульга Г.С. – 1979р. );
 •  історія мистецтв ( Демченко К.О. – 1984р.).

Виокремлюють предметну комісію у 1972 р. Головою предметної комісії дошкільних дисциплін стає Лугова Г.В. Циклову комісію періодично очолювали: Калюжна К.П.,Полоз З.В.(1983р.), Рога Л.І. (1985р.), Ворона А.М.(1989р.), Артеменко А.М. (2004 р.)

 

 Сторінками сьогодення

Колектив викладачів циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик  створює ефективне освітнє середовище для навчання  і виховання компетентних спеціалістів. Активно впроваджує ідеї гуманної педагогіки, принципи нової концепції освіти, що  виведуть нас на шляхи педагогіки співпраці, педагогіки добра й любові до людей.  На лекційних, семінарських, практичних заняттях педагоги заохочують студентів до власного пошуку, власного шляху пізнання світу, вчать їх самостійності,  тобто формують не лише професійні а й життєвоважливі компетентності. Серед колег панує атмосфера співдружності, творчості, взаємодопомоги.

Викладачі постійні учасники регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, педагогічних читань.

 

Таран Вікторія Олексіївна - викладач вищої кваліфікаційної  категорії, старший викладач. З  вересня 2012 року очолює циклову комісію. Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (1999 р.),  2009 рік - магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Педагогіка вищої школи». Викладає методику ознайомлення дошкільників з природою, історію дошкільної педагогіки, дошкільну педагогіку. Активно впроваджує ідеї гуманної педагогіки, організовуючи майстер класи, роботу методичних майстерень. Бере участь у всеукраїнських, обласних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки, міжнародних, регіональних конференціях, семінарах.

Педагогічне кредо: Учитель живе до тих пір, поки вчиться, як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель. 

 

цуцу

Клименко Людмила Анатоліївна  викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист, завідувач навчально-виробничою практикою, голова регіонального методичного об’єднання завідувачів  навчально-виробничою практикою.

Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, Сумський державний  педагогічний університет імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Соціальна педагогіка» .

Викладає соціальну, загальну педагогіку, основи психодіагностики та психокорекції, керує педагогічною практикою студентів.

Викладач здійснює  науково-методичну роботу, неодноразово її доповіді заслуховувались на засіданнях циклової комісії, педагогічних радах та педагогічних читаннях, засіданнях круглого столу. Тематика доповідей стосується  проблеми коледжу, підбору ефективних методів, засобів, прийомів та форм організації навчального процесу, соціально-педагогічної роботи.

Кредо: Щоб бути гарним педагогом треба любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш.

 

уцвів

Ольховик Тетяна Миколаївна - викладач вищої категорії, старший викладач. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут. Працює в коледжі з 1985 року.

Викладає методику розвитку мовлення, керує педагогічною практикою студентів. Як викладач методики розвитку мови, Тетяна Миколаївна формує у студентів вміння володіти дитячим колективом, розвивати мовлення малят, використовуючи багатий арсенал рідної мови. Працює над проблемою : Формування в студентів життєво важливих компетентностей при вивченні курсу методики розвитку мовлення.

Кредо: Стався до людей так, як хочеш , щоб відносились до тебе.

 

івів

Завалій Ніна Павлівна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут.

Викладає методику фізичного виховання, ритміку, здійснює керівництво педагогічною практикою студентів. Впроваджує ідеї гуманної педагогіки, організовуючи майстер класи. Бере участь у всеукраїнських, обласних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки.

Працює над проблемою: Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів в курсі вивчення теорії та методики фізичного виховання. Студенти, підготовлені Ніною Павлівною,  займають призові місця на  всеукраїнських, обласних, загально коледжних конкурсах.

Кредо: Навчати – значить подвійно вчитися

 

вівіфц

Фененко Алла Володимирівна – викладач вищої  кваліфікаційної  категорії, старший викладач. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, з  відзнакою закінчила магістратуру СДПУ імені А.С. Макаренка в 2013 р. за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». 

Викладає основи логопедії, основи корекційної педагогіки, патопсихології,  навчальні дисципліни додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп»,  керує  педагогічною практикою.

Працює в коледжі з 1993 року. Виявляє високий професіоналізм, впроваджуючи сучасні форми і методи  в навчання і виховання та сприяючи при цьому розв’язанню завдань фахової підготовки спеціалістів, досягненню позитивних результатів у своїй педагогічній діяльності.

Учасник міжвузівських та всеукраїнських педагогічних конференцій. Автор публікацій на тему «Інтерактивні технології навчання як засіб формування готовності майбутнього педагога до роботи в умовах особистісно – орієнтованої освіти», «Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів» та ін. Автор методичних посібників для викладачів та студентів “Основи корекційної педагогіки”, «На допомогу студенту - практиканту», «Використання інтерактивних технологій навчання при вивченні курсу патопсихології» тощо.

Кредо: Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються.

 

Бережна Світлана Іванівна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист. Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М.Сєргєєва-Ценського (1993 р.); Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка за спеціальністю  "Педагогіка вищої школи", 2009 р. 

Навчальні дисципліни, які викладає:  безпека життєдіяльності, охорона праці, педагогіка сімейного виховання, етнопедагогіка, організація роботи з різними соціальними групами населення, керівник педагогічної практики студентів спеціальності «Початкова освіта»

Методична тема, над якою працює: « Реалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх вчителів в процесі вивчення безпеки життєдіяльності»

Активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання студентів. Уклала методичні  посібники «Самостійна робота з навчальної дисципліни безпека життєдіяльності», «Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни етнопедагогіка», навчальний  посібник «Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни безпека життєдіяльності».

Наставник академічної групи на спеціальності «Дошкільна освіта»,  пройшла навчання з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту при Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області.

Кредо: Справжній педагог той, хто здатен спуститися з висоти своїх знань до незнання студента і разом з ним піднятися до вершини.

 

ыфык

Коваленко Світлана Леонідівна – викладач вищої категорії, соціальний педагог коледжу, керівник громадської організації «Червоні вітрила».  Закінчила Сумський  державний педагогічний  університет імені А.С. Макаренка, 2009 р. – магістратуру. 

Викладає  дисципліни соціально-педагогічного  циклу. Підготувала комплекси методичного забезпечення  з соціальної психології, дозвіллєвої діяльності.  Впроваджує проектні технології в освітньому процесі. Працює над проблемою: Компетентнісний підхід соціалізації студентів в умовах коледжу.

Кредо: Життя людини до тих пір має цінність, допоки вона допомагає людям.

 

 

Баль Олена Вікторівна – викладач першої категорії, практичний психолог. Закінчила  Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (1999 р.),  2013 рік - магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Викладає загальну, дитячу, вікову психологію. Розробила тестові , варіативні завдання для вивчення рівня знань студентів з психології, методичні рекомендації до організації практичних і семінарських занять з загальної та дитячої  психології.  Використовує в роботі  з студентами технології розвитку критичного мислення. Активно впроваджує ідеї гуманної педагогіки, організовуючи майстер класи, роботу методичних майстерень. Бере участь у всеукраїнських, обласних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки, міжнародних, регіональних конференціях, семінарах.

Кредо: Кожна дитина , якщо її навчити правильно мислити, може досягти успіху в житті.

Турченко Алла Михайлівна - викладач другої категорії. Закінчила Глухівський державний національний педагогічний  університет імені О. Довженка (2010 р.), 2013 р. – магістратуру СОІППО за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». 

Викладає методику фізичного виховання дітей дошкільного віку та основи педагогічної майстерності, здійснює керівництво педагогічною практикою студентів.  Розробила методичні рекомендації до організації практичних і семінарських занять з основ педагогічної майстерності.

Виконує обов’язки наставника групи.

Кредо: Всі перемоги починаються з перемоги над собою.

 

нен

Прудник Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії. Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Соціальна педагогіка, англійська та німецька мови та зарубіжна література» (2011 р.). Закінчила магістратуру зі спеціальності «Соціальна педагогіка та соціально-правовий захист». Закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2015 році успішно захистила дисертацію. Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні засади інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великої Британії». Є автором понад 30 наукових праць у фахових періодичних виданнях, затверджених ВАК України та має ряд закордонних наукових публікацій. Активний учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів.

Викладає дисципліни соціально-педагогічного циклу, керує навчально-виробничою практикою студентів.

Виконує обов’язки наставника групи.

Педагогічне кредо: «Мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її здатною розвиватися далі без допомоги вчителя».

 

Щуцька Оксана Михайлівна – викладач другої категорії. Закінчила Сумський  державний  педагогічний   університет імені А.С. Макаренка та магістратуру зі спеціальності «Педагогіка вищої школи». Викладає соціально-педагогічні дисципліни, керує педагогічною практикою студентів спеціальності «Соціальна робота».

Учасник міжвузівських та всеукраїнських педагогічних конференцій. Автор публікацій на тему «Професійна компетентність та готовність випускників до професійної діяльності у сучасному освітньому середовищі», «Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів» та ін. Уклала методичні рекомендації до практичних та семінарських занять,  самостійної роботи для студентів  спеціальності «Соціальна робота».

Бере участь у всеукраїнських, обласних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки.

Виконує обов’язки наставника групи.

Кредо: Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці.

 

Шульга Олена Олександрівна  - спеціаліст. Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (1999 р.)  Викладає організаційно-педагогічні основи роботи в різновікових групах, основи природознавства, керує педагогічною практикою студентів спеціальності «Дошкільна освіта».

Бере участь у всеукраїнських, обласних педагогічних читаннях з гуманної педагогіки.

Кредо: Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути. 

 

 

 

 

 

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава