Здоров’язбережувальні ідеї  у спадщині В.Сухомлинського

Батьківська категорія: Новини

Забезпечення  додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління є актуальною проблемою сьогодення (Указ президента України № 195  від 25 травня 2020 року. Виходячи з цього, питання підготовки майбутнього вчителя до здоров’язбережувальної діяльності в сучасному освітньому просторі  є одним із головних завдань закладів фахової передвищої освіти.

Здоров’язбережувальні ідеї  відображені  у педагогічній спадщині  видатного українського  педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Збереження  і зміцнення здоров'я дітей Василь Сухомлинський визначав для себе особисто і для педагогічного колективу як домінуюче практичне завдання. Про проблеми здоров'я дітей і шляхи їх вирішення він пише у численних книгах «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Сто порад учителеві», «Народження громадянина» та статтях.

В обговоренні зі студентами даної проблеми нами було акцетовано увагу на основних напрямках зміцнення здоров'я дітей, що втілювалися у навчально-виховний процес Павлиської середньої школи, а саме:

–створення комфортного психологічного мікроклімату у навчально-виховному процесі, адже насамперед урок повинен викликати в учня позитивні емоції. режим фізичної і розумової праці та відпочинку культивувався як важлива умова зміцнення здоров'я;

–оздоровча спрямованість режиму занять: ранкова зарядка, динамічні перерви, фізкультурні хвилинки на уроках та заняттях гуртків, життєдайне спілкування з природою від шкільного порога,  наснажуючі навчальні екскурсії та прогулянки;

–утвердження культу здорового способу життя, уважного і дбайливого ставлення до свого здоров'я і здоров'я членів сім'ї, друзів;

–спорт – улюблене заняття кожного учня: уроки фізичної культури, спортивні свята, змагання, ігри, спартакіади, участь у мережі спортивних секцій та інші.

Ці та інші ідеї педагога відображені в інформаційному віснику «Здоров’язбережувальні ідеї  у спадщині В.Сухомлинського», який підготувала викладач психолого-педагогічних  дисциплін В.Сердюк.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі