Засідання педагогічної ради в дистанційному режимі

Батьківська категорія: Новини

28 квітня 2020 року відбулося засідання педагогічної ради Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» в режими онлайн. На педраді були розглянуті питання моніторингу якості практичної підготовки студентів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу та положення про організацію дистанційного навчання.

Про проєктування готовності випускника коледжу здійснювати моніторинг власної освітньої діяльності доповіла завідувач навчально-виробничої практики Клименко Л.А.. У виступі Людмила Анатоліївна наголосила на необхідності і надалі проводити роботу по забезпеченню якісної практичної підготовки майбутніх учителів, вихователів, створювати умови для їх саморозвитку в педагогічній діяльності, активно формувати прагнення безперервно поповнювати педагогічні знання й оволодівати необхідними педагогічними вміннями, відчувати нове, бути готовими до самовдосконалення.

В обговоренні доповіді викладачі Удод Н.М., Парфило Г.С., Коваленко С.Л., Завалій Н.П. розкрили значення навчально-виробничої практики у фаховій підготовці студентів до професійної діяльності. Зокрема проаналізували інноваційні технології управління якістю компетентнісного становлення майбутніх педагогів, особливості організації моніторингу навчальних досягнень студентів та їх готовності до забезпечення цілісного педагогічного процесу відповідно до вимог Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти та Базового компоненту дошкільної освіти.

Завідувач навчально-методичного кабінету Стеценко Н.В. поінформувала про підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2019/2020 навчальному році. Вона відмітила, що в коледжі ство­рені умови для повного задоволення потреб педагогів щодо особистісного розвитку, саморозвитку і самореалізації. Процес підвищення кваліфікації  викладачів здійснюється у різних формах: очна, заочна, очно-заочна, дистанційна. Протягом року викладачі коледжу були активними учасниками наукових конференцій, практичних курсів освітніх платформ, вебінарів, онлайн-семінарів, майстер-класів, педагогічних читань всеукраїнського та міжнародних рівнів.

Про особливості організації освітнього процесу у коледжі в умовах дистанційного навчання інформувала заступник директора з навчальної роботи Карпенко О.М.. У виступі Олена Михайлівна розкрила зміст Положення  про дистанційне навчання КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка».

Після обговорення питань ухвалено відповідні рішення.

Людмила КЛИМЕНКО,

завідувач навчально-виробничої практики

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі