Дослідницька діяльність студентів як засіб якісної підготовки фахівців

Батьківська категорія: Новини

Реалізація Концепції «Нова українська школа» вимагає підготовки висококваліфікованих вчителів, з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, практичного втілення інноваційного навчання як школярів, так і фахівців вищої освіти з певної спеціальності.

Сучасному суспільству потрібен фахівець, що уміє критично мислити, здатний бачити, досліджувати і вирішувати виникаючі перед ним проблеми, організовуючи наявні засоби і ресурси для її вирішення, займати дослідницьку позицію. Підготовці такого фахівця великої уваги надають викладачі циклової комісії шкільної педагогіки та психології, залучаючи студентів спеціальності «Початкова освіта» до науково-дослідницької роботи.

Однією з форм науково-дослідної роботи студентів є участь  в науково-практичних конференціях різних рівнів. Так в листопаді 2018року  на базі Навчально-наукового Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка   відбувалася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та молодих науковців «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій», в якій взяли участь студенти 141, 142 та 132 груп (Івахненко Ірина, Зелінська Катерина, Винник Тетяна, Мошинська Аліна ). Готували студентів до участі в конференції викладачі циклової комісії Михайленко Н.В.,Мірошніченко Л.В, Кравченко О.М, Мандрико Т.В. Кожен учасник конференції отримав сертифікат учасника та збірку матеріалів конференції.

Саме науково-дослідницька діяльність є сполучною ланкою між навчальною діяльністю у ВНЗ  і соціальною діяльністю поза нею, тобто сприяє успішнішій адаптації випускника до реального нестабільного суспільства.

Л.В.Мірошніченко,

викладач психолого-педагогічних дисциплін

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі