nachodki.ru интернет-магазин

Циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками

Категорія: Викладачі

Костенко Валентина Петрівна - голова цикловоі комісії викладачів образотворчого мистецтва та практикуму в навчальних майстернях. Навчалася в Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка. В 1985 році закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю „ українська мова і література". В Лебединському педагогічному училищі працює з вересня 1985 року. Педагогічний стаж – 30 років. Спеціаліст „ вищої категорії", „ викладач - методист". Головним завданням в своїй роботі вважає підготовку спеціалістів, здатних працювати в особистісно орієнтованій системі освіти, здатних моделювати стандартні і нестандартні уроки, знаходити вихід з любої ситуації. Її заняття спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів, вироблення практичних вмінь по створенню педагогічного малюнка, підбору ілюстративного матеріалу. Викладач формує стійкий інтерес до занять образотворчого мистецтва, до вивчення програмового матеріалу, до реалізації нових функцій навчального процесу, коли вчитель цілісно бачить дитину і викладаючи образотворче мистецтво, забезпечує естетичний розвиток, естетичне сприймання оточуючого світу.


Удод Наталія Миколаївна - спеціаліст „ вищої категорії", має звання „ викладач-методист". Відмінник народної освіти України. Навчалася в Шахтарському педагогічному училищі. В 1986 році закінчила Слов'янський державний педагогічний інститут за спеціальністю „ Дошкільна педагогіка". В Лебединському педагогічному училищі з вересня 1986 р. Педагогічний стаж - 25 років. Як викладач, Наталія Миколаївна забезпечує високий рівень засвоєння студентами програмового матеріалу з методики навчання образотворчої діяльності, вміння інтегрувати різні види мистецтва. Ефективності та якості в роботі досягає, орієнтуючись на новітні освітні технології, спрямовує студентів на те, що вчитись – означає не тільки отримувати більше інформації, а й оптимізувати здатність досягати тих результатів, які потрібні в житті, в професійній діяльності. Для ефективної, продуктивної організації навчального процесу використовує форми і методи роботи, спрямовані на формування в студентів компетентнісного підходу щодо розвитку творчих можливостей дітей дошкільного віку та шкільного віку.


Сердюк Віра Григорівна навчалася в Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка. В 1988 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю „ історія". Працювала головою студентського профкому до 1993 року. Голова профспілки працівників освіти Лебединського педагогічного училища. Загальний стаж роботи - 38 років. Викладач вищої категорії. Головна проблема, над якою працює викладач – «Використання інтерактивних педагогічних методів як засіб вдосконалення моделей поведінки і діяльності учасників педагогічного процесу». За основу в організації та проведенні навчального процесу використовує новітні технології з застосуванням інтерактивних та інноваційних методів, що базуються на індивідуалізації і диференціації навчання, особистісно-орієнтованому навчанні, що дає змогу підготувати компетентного педагога до реалізації програми навчання та виховання учнів. В своїй педагогічній діяльності Сердюк В.Г. особливу увагу звертає на розвиток у студентів педагогічного мислення, уміння моделювати заняття згідно новітніх технологій, раціонально добирати та використовувати найбільш ефективні методи і прийоми роботи.


Федірко Галина В`ячеславівна навчалася в Іванівському художньому училищі.   В 1984 році закінчила повний курс Московського державного заочного педінституту за спеціальністю: „ Малювання і креслення". В Лебединському педагогічному училищі працює з вересня 1986 року. Загальний педагогічний стаж - 25 років. Спеціаліст „ вищої категорії", має звання „ викладач - методист". Галина В'ячеславівна має високу науково - теоретичну підготовку, досконало володіє різноманітними формами і методами навчання і виховання студентів. Педагогічна діяльність викладача спрямована на формування в студентів власного художнього бачення, реалізацію творчого потенціалу. На заняттях малюнка Федірко Г.В. формує основні групи компетентностей студентів: соціальну, комунікативну, інформаційну, навчально-пізнавальну, використовує методи евристичного спостереження, метод образного бачення, рефлексії, самоорганізації студентів.Методика, за якою працює викладач, дає високі позитивні результати. Навчання академічної художньої грамоти здійснюється на основі критичного, аналітичного і логічного мислення. Кожний студент має можливість покращити свій результат. Викладач використовує різні види контролю: тематичний, повторний, підсумковий.


Сердюк Олена Юріївна – викладач методики трудового навчання.В 1996 році закінчила Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка. Отримала спеціальність «вихователь у дитячому закладі». У 2012 році закінчила Бердянський Державний педагогічний університет,отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Технологічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя технологій трудового навчання, креслення основної школи.

 

 

 

 

 

 

Останні новини