Час – одне з найскладніших понять фізики і філософії. Учені дотепер сперечаються про те, що таке «минуле» і що «майбутнє». Чи існує вже зараз те, що станеться завтра? Майбутнє нашої освіти спробували визначити учасники ІУ загальної науково-практичної конференції студентів коледжу, присвяченій важливій проблемі застосування інновацій у сучасній освіті, їх ролі у підготовці майбутнього педагога Нової української школи. Учасники конференції намагалися дати відповіді на запитання:

  • ·Навіщо експериментувати з навчанням, привносити у нього інновації?
  • ·Якою ж повинна бути сучасна освіта?
  • ·Розвиток нових технологій, зникнення старих чи поява нових професій… Школи раніше не були ефективними в підготовці до життя. А як тепер?
  • ·Якою повинна бути майбутня роль учителів?

Відкрила роботу конференції заступник директора з навчальної роботи коледжу Ворона А.М., яка наголосила на ключовій ролі вчителя в Новій українській школі і побажала конференції плідної роботи.

Завідувач навчально-методичного кабінету Стеценко Н.В. наголосила, що інновації в освіті – це освіта на перетині дисциплін, динамічна, орієнтована на результат, який можна застосувати на практиці.

У процесі роботи конференції організаторами було передбачено ряд інтерактивних вправ з аудиторією: мозковий штурм («Що ви вкладаєте в слово інновації, які асоціації у вас виникають?»), вправи «Хочу, можу, треба», «Впізнай технологію за описом», що дало можливість учасникам включитися в роботу з пошуку шляхів розв’язання проблемних питань конференції.

Цікаві, змістовні доповіді виголосили студенти Винник Тетяна «Використання біоадекватної технології на уроках в початковій школі» (спеціальність «Початкова освіта», науковий керівник Михайленко Н.В.)

Родичева Катерина «Використання інноваційних технологій в системі фізичного виховання» (спеціальність «Фізичне виховання, науковий керівник Степаненко О.М.)

Білик Лілія «Готовність студента до впровадження інновацій в дошкільній освіті» (спеціальність «Дошкільна освіта», науковий керівник Таран В.О.)

Підопригора Маргарита «Педагогічний програмний засіб «Музичне мистецтво» у професійній діяльності майбутнього педагога» (спеціальність «Музичне мистецтво», науковий керівник Рожко І.В.)

Цикало Валерія «Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності» (спеціальність «Соціальна педагогіка/Соціальна робота», науковий керівник Коваленко С.Л.).

На конференції не лише звучали доповіді, а й демонструвалися перспективні інноваційні методики, як, наприклад, Хатха – йога з обґрунтуванням її використання у закладі дошкільної освіти Студентки 231 групи під керівництвом викладача Турченко А.М. продемонстрували ряд вправ, які будуть корисними для усіх, хто дбає про своє здоров’я.

Велику роботу по організації конференції провели випускові циклові комісії коледжу: шкільної педагогіки та психології (голова циклової комісії Михайленко Н.В.); дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик (голова циклової комісії Таран В.О.). Конференція продемонструвала, що коледж іде в ногу з часом і готовий до інновацій в освіті.

За матеріалами конференції планується видання збірника праць.

Стеценко Н.В.,

завідувач навчально-методичного кабінету