28 березня 2018 року відбулася ІІІ загальноучилищна студентська науково-практична конференція з проблеми «На шляху до педагогічної майстерності в Новій українській школі», присвячена 130 – річчю із дня народження А.С.Макаренка

Батьківська категорія: Новини

Мета і завдання конференції:

1. Вшанування пам’яті А.С.Макаренка з нагоди 130-річного ювілею, визначення зв’язку ідей видатного педагога з сучасною українською школою.   
2. Осмислення ідей концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту» в контексті формування ключових компетентностей майбутнього педагога, здатного працювати в сучасній українській школі. 
3. Усвідомлення необхідності роботи в сучасних умовах на засадах педагогічного партнерства.
4. Підготовка майбутнього педагога, готового до свободи творчості і професійного розвитку на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти.

В рамках роботи конференції студенти спільно з науковими керівниками висловили своє бачення проблеми входження в Нову українську школу. Тут студенти презентували свої наукові дослідження - початок життєвої стежки, яка приведе їх до розуміння правильного вибору професії, допоможе їм пізнати справжню ціну знань.

У конференції взяли участь студенти 3 – 4 курсів усіх спеціальностей ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

На конференції відбулося пленарне засідання та робота 2 секцій, які були проведені у форматі творчих майстерень.

Модераторами пленарного засідання виступили голови випускових циклових комісій: голова циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик Таран Вікторія Олексіївна та голова циклової комісії шкільної педагогіки та психології Михайленко Наталія Вікторівна.

З привітаннями учасникам конференції виступили в.о. директора ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» Л.Б.Білокобильська, яка також вручила грамоти та подяки студентам за успіхи у різних сферах діяльності, та завідувач навчально-методичного кабінету Н.В.Стеценко.

Про роботу музею педагогічної спадщини А.С. Макаренка, який є центром позааудиторної роботи в училищі і якому виповнилося 30 років, розповіла завідувач музею з моменту його створення, викладач психолого-педагогічних дисциплін, відмінник освіти України, кавалер нагрудного знаку «Антон Макаренко» Т.В.Мандрико.

Висновок про те, що задовольнити сучасні запити зможе лише висока якість освіти, задекларована у Концепції «Нова українська школа», звучав у доповідях студентів:

Филь Ірини (спеціальність «Дошкільна освіта») «Родинно-сімейне виховання у педагогічній спадщині А.С.Макаренка»

Мірошніченка Владислава (спеціальність «Музичне мистецтво») «Музична діяльність у творчості А.С.Макаренка»

Подмазки Олексадра (спеціальність «Фізичне виховання») «Розвиток ідей А.С.Макаренка щодо фізичного виховання підростаючого покоління сучасною українською школою»

Шеханіної Валерії (спеціальність «Соціальна педагогіка») «Аксіологічний підхід до виховання у педагогічній системі А.С.Макаренка і сучасна українська школа»

Яковлевої Олени (спеціальність «Початкова освіта») «Система активізації пізнавальної діяльності учнів як засіб реалізації компетентнісного навчання молодших школярів».

Зелінська Катерина (спеціальність «Початкова освіта») «Ідеї А.С.Макаренка в контексті пріоритетів освіти Лебединської ЗОШ № 5».


Секційні засідання конференції були проведені у форматі творчих майстерень.

Творча майстерня № 1 «Поема про сучасного вчителя» – для студентів, які навчаються на спеціальності «Початкова освіта».

Керівники Бідна Л.В., Доля Л.М.


Творча майстерня № 2 Усний журнал «Життєвий і творчий шлях А.С.Макаренка» для студентів, які навчаються на спеціальностях «Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво».

Керівники Таран В.О., Баль О.В.

Усі студенти – учасники конференції, їх наукові керівники, керівники творчих майстерень отримали сертифікати. За матеріалами конференції планується видання збірника праць.

Завідувач навчально-методичного

кабінету Н.В.Стеценко

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава