Засідання педагогічної ради коледжу в онлайн-форматі

Батьківська категорія: Новини

30 листопада 2020 року в Комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» відбулося засідання педагогічної ради в режимі  онлайн на платформі Google Meet.

Про оновлення змісту освіти, якості викладання, пошук новітніх інтегративних форм і методів навчання як факторів забезпечення якості знань майбутнього фахівця доповіла заступник директора з навчальної роботи Карпенко О.М., яка здійснила системний аналіз реалізації інтегративного підходу в освітньому процесі коледжу, окреслила напрями вдосконалення  сучасного освітнього середовища закладу.

В обговоренні доповіді викладачі Соловей Г.С., Завалій Н.П.,  Сітарська І.В., Стеценко Н.В., Шам Н.Г. проаналізували практичні аспекти інтегративних процесів у контексті підготовки майбутнього молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, поділилися досвідом роботи з упровадження здоров’язбережувальних  технологій,  використання сучасних форм та  методів у навчальному процесі, особливостями використання освітніх платформ для дистанційного навчання, розкрили значення  гармонізації психолого-педагогічних і методичних знань для якісної підготовки вчителя Нової української школи, ознайомили  з актуальними напрямами удосконалення вимог щодо якості виконання курсових робіт студентами коледжу.  

Завідувачі відділень Бендюг М.В. (шкільного), Чередніченко Н.М. (дошкільного) поінформували про  роль системного контролю та стимулювання навчальної діяльності студентів у підвищенні якості знань.

Рішенням педагогічної ради схвалено стратегію розвитку Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» на 2021-2026 роки та     внесено  зміни до  графіка освітнього процесу коледжу на 2020/2021 навчальний рік.                                                                 

Після обговорення  питань ухвалено відповідні рішення.

                                                                                                             Олена КАРПЕНКО,

заступник директора з навчальної роботи

Зупинимо булінг разом!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Дистанційне навчання

Перейти до версії сайту
Студентська держава