Засідання педагогічної ради щодо реалізації науково-методичної проблеми коледжу

Батьківська категорія: Новини

25 листопада 2019 року відбулося засідання педагогічної ради Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка», на якому розглянуто питання моніторингу якості освітнього процесу, системи оцінювання освітньої діяльності студентів  та системи педагогічної діяльності.

Про моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в умовах реалізації завдань Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової освіти доповіла заступник директора з навчальної роботи Карпенко О.М., яка здійснила системний аналіз моніторингу якості освітньої діяльності в коледжі, проаналізувала напрями внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі.

В обговоренні доповіді викладачі Кравченко О.М., Соловей Г.С., Стеценко Н.В., Андрушкова Л.О. зупинилися на практичних аспектах моніторингу якості професійної діяльності   майбутнього вчителя в контексті Державного стандарту початкової освіти, розкрили значення академічної доброчесності  в забезпеченні якості підготовки фахівця, ознайомилися з моніторинговим дослідженням за напрямом «Робота з обдарованими студентами», поділилися досвідом роботи з впровадження технологій моніторингу якості освіти.

Завідувачі відділень Бендюг М.В. (шкільного), Чередніченко Н.М. (дошкільного) поінформували про моніторинг стану адаптації студентів І курсу, проаналізували проблеми  здобувачів освіти в  навчанні,  унесли пропозиції щодо вдосконалення  якості освітнього процесу.

Про профорієнтацію як чинник формування іміджу та засіб підвищення якості освітнього потенціалу коледжу інформувала заступник директора з виховної роботи Колесник О.В., яка акцентувала увагу на комплексному впровадженні засобів профорієнтаційної комунікації, залученні представників студентського самоврядування коледжу до профорієнтаційної роботи.

Після  обговорення  питань ухвалено відповідні рішення.

                                                                                                             Олена КАРПЕНКО,

заступник директора з навчальної роботи

Перейти до версії сайту
Зупинимо булінг разом!

Дистанційне навчання

Студентська держава

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ