Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції наставників з ВНЗ I-II р.а. Центрального регіону України та Сумської області.

Інформаційний лист

15-16 грудня 2015 р. відбудеться   заочна регіональна науково-практична конференція  наставників академічних  груп «Інноваційна виховна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи, взаємозв’язок з ідеями гуманної педагогіки”.

 

Запрошуємо до участі у  науково-практичній конференції наставників з ВНЗ I-II р.а. Центрального регіону України та  Сумської області.

Мета конференції:

-    обговорення актуальних психолого-педагогічних проблем виховних інноваційних підходів наставників груп та шляхи їх  вирішення;

-    з’ясування актуальних науково-методичних, психолого-педагогічних засад інноваційного підходу підготовки майбутніх вчителів на засадах виховних інновацій;

-   з’ясування ролі наставника групи у розвитку творчих здібностей та основних компетентностей студентів  за допомогою використання інноваційних технологій;

-    реалізація ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі і служіння вчителя у практичній роботі наставників груп.

Завдання:

1. Усвідомлення сутності інноваційної діяльності наставників груп в умовах сучасного освітнього середовища, стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога.

2. Управління процесом упровадження нового змісту підготовки майбутніх педагогів, здатних до здійснення інноваційної діяльності, втілення ідей гуманної педагогіки в освітнє середовище сучасної школи.

3. Створення умов для здійснення психологічного супроводу і підтримки студентів у процесі їхньої самореалізації готовності до здійснення інноваційної діяльності з позицій гуманної педагогіки в освітньому середовищі школи та ДНЗ.

4. Виявлення кращого педагогічного досвіду з проблеми та рекомендації щодо його поширення в педагогічних колективах ВНЗ I - II р.а. Центрального регіону України.

Напрями роботи конференції:

Актуалізація пошукової та творчої активності студентів засобами інноваційної діяльності наставника групи з позицій ідей гуманної педагогіки.

Роль наставника групи у розвитку творчих здібностей студентів через творчу співпрацю «наставник-студент» у полі інноваційної діяльності.

Формування і розвиток основних компетентностей особистості студента за допомогою використання інноваційних технологій.

Інноваційні виховні технології у роботі наставника групи з позицій ідей гуманної педагогіки.

Матеріали конференції, оформлені як статті, будуть опубліковані у збірнику наукових праць (не внесеному до переліку ВАК України).

Видання збірника матеріалів конференції та розсилка авторам планується до  1 березня 2016 року.

Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно до 10 грудня  2015 року надіслати заявку (зразок додається) та тексти доповідей на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ( Жовба Олена Анатоліївна,тел. 050 560 33 71)

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS Word з розширенням doc і надіслані в електронному варіанті.

Обсяг публікацій – 2-5 сторінок книжкового формату А 4.

Технічні параметри. Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац –15 мм; поля: праве, ліве, нижнє,        верхнє – 25 мм. По тексту використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело – квадратні: [2, с. 55-57],  або [1, 2; 5 та ін],

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори. Статті, які подані з порушенням вказаних вимог, редакційна колегія не розглядає.

Зразок оформлення доповіді

Ім’я та прізвище автора (повністю)
організація, місто
e-mail

ЗАГОЛОВОК ДОПОВІДІ ( 14pt) 

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

ЛІТЕРАТУРА

Мартинець А. М. Нові педагогічні технології: інтерактивне навчання / А. М. Мартинець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2003. – № 7/8. – С. 28-31.

Національна доктрина розвитку освіти: Указ президента України від 17.04.2002, No 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Заявка для участі у конференції

Прізвище

Ім‘я

По батькові

Установа (назва ВНЗ, адреса, телефон)

Вчений ступінь, посада

Тема доповіді

Назва секції

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail

Статті, надіслані пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

 

Оргкомітет конференції: Кіріна-Радчук В.М., Магаляс О.М., Жовба О.А., Шупік Т.М.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі