30 серпня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради

Батьківська категорія: Новини

Педагогічна рада розпочалася з вручення відзнак педагогам коледжу.

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» нагороджено голову циклової комісії викладачів іноземних мов

Криворуку Вікторію Володимирівну;

нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» нагороджено викладача музичних дисциплін

Деменко Надію Михайлівну.

За творчість, креативність, пропаганду народної пісні серед студентської молоді Подякою Міністерства освіти і науки України відзначено викладача музичних дисциплін

Гуру Вікторію Вікторівну.

За значні успіхи у роботі з обдарованою студентською молоддю, творчий підхід до справи навчання і виховання молодого покоління Грамотою голови обласної державної адміністрації відзначено голову циклової комісії філологічно-гуманітарних дисциплін

Карпенко Олену Михайлівну.

За впровадження інтерактивного навчання, творчий підхід до справи формування особистості майбутнього педагога Нової української школи Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджено практичного психолога

Баль Олену Вікторівну,

Викладача української мови та літератури

Бідну Людмилу Вікторівну.

Про результати роботи над ІІ етапом науково-методичної проблеми «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа» та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІІІ етапу ««Впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи» доповіла в.о. директора коледжу Любов Борисівна Білокобильська.

Білокобильська Л.Б.

В обговоренні доповіді викладачі Михайленко Н.В., Мандрико Т.В., Кірдіщева О.В., Парфило Г.С., Фененко А.В., Доля Л.М., Подоляк В.К. зупинилися на теоретичних і практичних аспектах інновацій  в освіті, єдності традицій та інновацій як закономірності системних змін у сучасній освіті, методологічних основах проектування інформаційно-освітнього простору коледжу, поділилися досвідом роботи із впровадження інноваційних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів, розкрили значення інтерактивної дошки як засобу підвищення мотивації студентів при вивченні математичних дисциплін, мережі Office 365 як інструменту підвищення якості освіти.


Педагогічна рада ухвалила:

Рішення педагогічної ради від 29.08.2018 р.

В Законі України «Про освіту» визначено, що «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, … запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави».

В нинішніх умовах інноваційного типу прогресу, що характеризує сучасну цивілізацію, змінність стає об’єктивною реальністю не тільки для суспільства, а й для людини. Ось чому так важливо, завдяки системі освіти й суспільства загалом, формувати інноваційну людину – з інноваційним мисленням, інноваційною культурою і здатності до інноваційної діяльності – тобто бути ефективною в середовищі, що постійно змінюється.

У нормативних документах про освіту, а саме: Національна доктрина розвитку освіти України, у ХХІ ст., Законі України «Про освіту» (2017), Законі України про вищу освіту (2014), Державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції Нової школи України визначено однією із ключових компетентностей уміння навчатися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, навчатися впродовж життя. Тому нині як ніколи інноваційний по суті процес навчання вимагає інноваційних засобів і методів його реалізації.

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. директора Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» Білокобильської Любові Борисівни про результати роботи над ІІ етапом науково-методичної проблеми та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІІІ етапу, усвідомлюючи проблеми формування інноваційної культури майбутнього педагога, забезпечення якості освіти, вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до роботи в Новій українській школі, педагогічна рада ухвалила :

1 Продовжити вивчення та реалізацію методичної проблеми «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога нової української школи» (2016 – 2021 р.р.), її ІІІ етап «Впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи» (2018 – 2019 н.р.).

2. Роботу педагогічного колективу у 2018-19 н.р. зосередити на проблемі інноваційних методів навчання у системі сучасного освітнього процесу коледжу як багатогранної і взаємообумовленої діяльності викладача та студента у контексті підвищення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до реалізації Концепції «Нова українська школа». Шляхи реалізації проблеми управління інноваційними процесами як фактора підвищення якості освіти заслухати на засіданні педагогічної ради.

Листопад, 2018 р., Ворона А.М.

3. Визначити роль практично орієнтованих інновацій як складової підготовки умотивованого і успішного вчителя, спроможного працювати в умовах реформування освіти, в процесі педагогічної практики. Про результативність дослідження заслухати на засіданні педагогічної ради.

Лютий 2019 р., Клименко Л.А.

4. Дослідити значення інноваційних технологій у громадянському вихованні студентів та умови удосконалення якості виховного процесу в умовах реалізації нового освітнього законодавства. Про результативність дослідження слухати на засіданні педагогічної ради.

Квітень, 2019 р., Магаляс О.М.

5. Провести місячник моніторингу професійної компетентності викладачів, що атестуються, з питань забезпечення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до роботи в умовах нової української школи.

Січень – лютий 2019 р., Стеценко Н.В.

6. Провести науково-практичну конференцію педагогічних працівників училища «Впровадження освітніх інновацій як інструменту підвищення якості підготовки фахівця Нової української школи»

Січень, 2019 р., Стеценко Н.В.

7. Надавати методичне сприяння проведенню ІУ загальноучилищної студентської науково-практичної конференції «Інновації у сучасній освіті: перспективи розвитку»

Березень, 2019 р., Таран В.О., Михайленко Н.В., Стеценко Н.В.

8. Продовжити роботу постійно діючого семінару керівників педагогічної практики у 2018-19 н.р. за темою «Інноваційний аспект формування готовності студентів до роботи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

Клименко Л.А., Михайленко Н.В.

9. На засіданні циклових комісій розглянути та проаналізувати звіти голів Державних кваліфікаційних комісій та Державної підсумкової атестації та виробити стратегію підвищення якості загальної освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців.

Вересень-жовтень 2018 р., Голови циклових комісій

10. Викладачам педагогіки, методик відповідно до Концепції «Нова українська школа» забезпечити нові засади та підходи у змісті та плануванні навчального матеріалу з використанням розвивальних технологій, формуванням ключових компетентностей як основного результату освітнього процесу.

Вересень-жовтень 2018 р., Голови циклових комісій

11. Організувати в коледжі комп’ютерний центр по реалізації інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому середовищі коледжу.

Жовтень-листопад 2018 р.,

Білокобильська Л.Б., Подоляк В.К.

Педагогічна рада заслухала звіт відповідального секретаря приймальної комісії Криворуки В.В. по виконанню плану прийому та затвердила річний план навчально-виховної роботи коледжу.

Завідувач навчально-методичного кабінету

Н.В.Стеценко

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі