Практика – це серйозно!

Батьківська категорія: Новини

Суспільство завжди потребувало висококваліфікованих фахівців у кожній галузі, на сьогоднішній день дана потреба не зникла, а навіть навпаки – зросла. Гарний спеціаліст повинен володіти не тільки знаннями, уміннями й навичками, а й вміти втілювати здобуті знання у практичну діяльність. І лише завдяки  правильному поєднанню теорії й практики студенти можуть здобути неабиякий досвід. Тобто без проходження практики студенти не можуть стати справжніми сучасними фахівцями.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у  навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах.

Тож для здобуття практичного досвіду студенти комунального закладу  Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» проходили державну переддипломну практику на базі Лебединського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області. Молоді, розумні,  креативні, сповнені невичерпною енергією студенти – практиканти: Клименко Вікторія, Курман Анна та Мисюк Владислав застосовували набуті знання на практиці. Всі вони виявилися творчими особистостями, які блискуче вміють  планувати свою діяльність, чітко виконувати поставлені завдання та оцінювати свої результати. Приємно усвідомлювати, що сучасні навчальні заклади готують всебічно розвинених, творчих, ініціативних, справжніх фахівців, які мають чітку соціальну й  громадську позицію.

Вікторія Павлішена, фахівець 1 категорії Лебединського районного сектору  філії Державної установи "Центр пробації" в Сумській області

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі