Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Батьківська категорія: Навчання

Для забезпечення навчального процесу в коледжі створена належна матеріально-технічна база, яка постійно поповнюється й удосконалюється. Коледж являє собою комплекс споруд, до якого входять 4 навчальні корпуси: головний навчальний корпус (площа 2594,6 кв.м.); навчальний корпус (4258,2 кв.м.); допоміжний навчальний корпус (537,7 кв.м.); корпус вивчення іноземних мов (308,9 кв.м.). Наявна їдальня, спортивно-ігрова, гімнастична та тренажерна зали, зала для спортивної боротьби, настільного тенісу, актова зала на 210 місць.

Коледж має гуртожиток на 330 місць. Забезпеченість студентів місцями у гуртожитку – 100% від потреби.

Крім вищезгаданих споруд, коледж має ряд допоміжних та господарських приміщень: гараж, майстерня (308,9 кв.м.); склад (29,9 кв.м.); підвальне приміщення (710,8 кв.м.); вбиральня (69 кв.м.).

Балансова вартість усього майна коледжу становить 7759235 грн.

Будівлі і споруди відповідають санітарно-технічним нормам.

У коледжі освітній процес здійснюється у 44 навчальних кабінетах, з яких: 10 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 6 – гуманітарної та соціально-економічної, 5 – природничо-наукової, 23 – професійно-практичної підготовки, 27 кабінетів для індивідуальних музичних занять. Навчальні кабінети оснащені необхідними технічними засобами, мають бібліотеки навчальної, методичної та довідкової літератури з навчальних дисциплін, які постійно поповнюються. Створені комплекси інформаційно-методичного забезпечення викладання дисциплін, що дають можливість забезпечувати сприятливі умови для самостійної роботи студентів та викладачів.

Функціонує два кабінети інформатики, у яких використовується 25 комп’ютерів та обладнані 3 інноваційні навчально-тренінгові кабінети, в яких використовується 30 учнівських ноутбуків. Забезпечений доступ до глобальної мережі Internet та Wi-Fi. Кожна циклова комісія має комп’ютер з відповідною оргтехнікою. У кабінетах структурних підрозділів використовується 44 персональні комп’ютера та 10 ноутбуків.

З грудня 2017 року в коледжі впроваджений сервіс «Офіс-365», що дає можливість більш ефективно здійснювати дистанційне навчання студентів, а також модернізовує організацію управлінської діяльності коледжу.