Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Батьківська категорія: Навчання

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі створена належна матеріально-технічна база, яка постійно поповнюється й удосконалюється. Коледж є комплексом споруд, до якого входять 3 навчальні корпуси: головний навчальний корпус (4100 м2); навчальний корпус (1620 м2). Наявна їдальня, спортивно-ігрова, гімнастична та тренажерна зали, зала для спортивної боротьби, настільного тенісу, актова зала на 210 місць.

Коледж має гуртожиток, планова потужність якого 240 місць. Забезпеченість студентів місцями у гуртожитку – 100% від потреби.

Крім вищезгаданих споруд, коледж має ряд допоміжних та господарських приміщень: гараж, майстерню (308,9 м2); склад (29,9 м2); підвальне приміщення
(710,8 м2); вбиральню (69 м2).

Будівлі та споруди відповідають санітарно-технічним нормам.

У коледжі освітній процес здійснюється у 44 навчальних кабінетах, з яких: 10 кабінетів загальноосвітньої підготовки, 6 – гуманітарної та соціально-економічної,
5 – природничо-наукової, 34 – професійно-практичної підготовки. Навчальні кабінети оснащені необхідними технічними засобами, мають бібліотеки навчальної, методичної та довідкової літератури з дисциплін. Створені комплекси інформаційно-методичного забезпечення викладання дисциплін, що забезпечує сприятливі умови для самостійної роботи студентів та викладачів.

Функціонує три комп’ютерні класи. Забезпечений доступ до глобальної мережі Internet та Wi-Fi. У коледжі використовуються: 4 мультимедійні дошки, 2 документ-камери, 101 персональний комп’ютер, 14 ноутбуків, 30 учнівських ноутбуків.

У коледжі впроваджений сервіс «Офіс-365», що дає можливість більш ефективно здійснювати навчання студентів, а також модернізувати управлінську діяльність.