Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою