Повідомлення для студентів, які навчаються на комерційній основі

Про зміни розмірів плати за навчання з 1 вересня 2018 року

На підставі ч. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» та п.8 Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 2015 року №634, ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка», на виконання наказу по училищу «Про зміни розмірів плати за навчання» від 05.05.2018 р. №19-аг повідомляє про збільшення з 1 вересня 2018 року плати за навчання на офіційно визначений рівень інфляції за 2017 рік (113%).

Про більш детальну інформацію буде повідомлено особисто кожного студента, який навчається на комерційній основі.