Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів».

Батьківська категорія: Новини

7-8 грудня 2017 року на кафедрі образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів».

Конференція мала на меті такі завдання: узагальнити здобутки музичного мистецтва України на різних етапах розвитку, надати історичну оцінку діяльності видатних вітчизняних композиторів, встановити значення їх творчості у подальшому розвитку вітчизняної та світової музичної культури, висвітлити надбання музичних діячів української діаспори, зробити спробу теоретичного обґрунтування розвитку українського музичного мистецтва минулого й сьогодення.

Ідея та розробка проекту належить доктору мистецтвознавства, професору, завідувачу кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Зав’яловій О.К.

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2017: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» передбачала роботу секцій за такими напрямками:

-                напрями та шляхи осягнення творчої спадщини українських музичних діячів і композиторів;

-                український мистецький простір і композиторські школи ХХ ст.;

-                музична культура української діаспори;

-                актуальні питання української музикознавчої науки;

-                виконавська, композиторська й музично-педагогічна практика сьогодення.

Для учасників конференції та гостей було запропоновано концерт з творів українських композиторів, а також виставку нотних та наукових видань.

У конференції взяли участь викладачі, студенти, магістранти, аспіранти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної музичної академії імені П.І. Чайковського (м. Київ); Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського (м. Харків); ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ); Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Вінницького училища культури і мистецтв імені М.Д. Леонтовича; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; вищого училища мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського, а також студенти 331 групи ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» спеціальності «Музичне мистецтво»*.

Мірошниченко Владислав виступив з доповіддю на тему «Музично-педагогічна спадщина Г. Сковороди» (наук. керівник І.В. Сітарська). Баженова Марина та Підопригора Маргарита - «Кітч у творчості Валентина Сильвестрова» (наук. керівник В.В. Гура).

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі