Програми вступних випробувань

Батьківська категорія: Викладачі

Програма вступних випробувань з біології (повна загальна середня освіта (11кл.) Спеціальність «012 Дошкільна освіта»

Програма вступних випробувань з біології (повна загальна середня освіта (11кл.) Спеціальність «013 Початкова освіта»

Програма вступних випробувань з біології (базова загальна середня освіта (9 кл.) Спеціальність «012 Дошкільна освіта»

Програма вступних випробувань з біології (базова загальна середня освіта (9 кл.) Спеціальність «013 Початкова освіта»

Програма вступних випробувань з біології (повна загальна середня освіта (11кл.) Спеціальність «231 Соціальна робота»

Програма вступних випробувань з біології (базова загальна середня освіта (9 кл.) Спеціальність «231 Соціальна робота»

Програма вступних випробувань з математики базова загальна середня освіта (9 кл.) Спеціальність 013 «Початкова освіта»

Програма вступних випробувань з математики повна загальна середня освіта (11кл.) Спеціальність 013 «Початкова освіта»

Програма вступного випробування з української мови та літератури (співбесіда) на базі повної загальної середньої освіти Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Програма вступного випробування з української мови (диктант) на основі базової загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з української мови (співбесіда) на основі базової загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з української мови та літератури (тести) на базі повної загальної середньої освіти Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Програма вступного випробування (творчого конкурсу) для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з додатковою кваліфікацією «Інструктор тренажерної зали»

Програма вступного випробування з історії України на базі базової загальної середньої освіти Спеціальності 012 Дошкільна освіта 231 Соціальна робота

Програма вступного випробування (творчого конкурсу) для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) з додатковою кваліфікацією «Керівник дитячого хореографічного колективу»

Програма вступного випробування з педагогіки для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста