28 серпня 2020 року відбулося засідання педагогічної ради Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.

Це була особлива педагогічна рада, яка проходила з дотриманням карантинних обмежень, спричинених пандемією короновірусної хвороби COVID-2019.

Педагогічна рада розпочалася із вручення відзнак педагогам коледжу.

За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Сумщини Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджено викладача фізичного виховання Степаненка Олександра Миколайовича, викладача природничих дисциплін Шам Наталію Григорівну

За вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів, успішну реалізацію методичної проблеми коледжу у 2019/2020 н.р. Грамотою КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» нагороджені:

Деменко Надія Михайлівна – наставник 331 студентської академічної групи – за відповідальне ставлення до дорученої справи, творчий підхід до організації освітнього процесу, високу результативність у використанні  інноваційних форм і методів виховної роботи;

Кірдіщев Антон Петрович - голова циклової комісії фізики, математики та інформатики з методиками навчання – за високий професіоналізм в організації роботи по упровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес коледжу, ініціативність, творчість, креативність;

Рожко Ірина Валеріївна – наставник 321 студентської академічної групи за відповідальне ставлення до дорученої справи, творчий підхід до організації освітнього процесу, високу результативність у використанні інноваційних форм і методів виховної роботи;

Сердюк Олена Юріївна – викладач трудового навчання з практикумом – за творчий підхід до педагогічної діяльності, креативність у проведенні майстер-класів, пропаганду народного мистецтва серед студентської молоді;

Степанкова Олена Леонідівна – викладач англійської мови – за високий професіоналізм у справі формування особистості майбутнього педагога, креативність, творчий підхід до педагогічної діяльності.

Про результати роботи над ІV етапом науково-методичної проблеми «Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності як інструмент вимірювання досягнутих результатів» та завдання і перспективи реалізації у 2020/2021 році її V етапу «Інтеграція освітньої, виховної, практичної діяльності як умова підвищення якості підготовки майбутнього фахівця» доповіла директор коледжу Любов Борисівна Білокобильська.

В обговоренні доповіді викладачі Баль О.В, Мірошніченко Л.В., Перевозник Л.О., Грушко Л.В., Приходько І.А., Харченко О.М. зупинилися на теоретичних і практичних питаннях інтеграції різних аспектів освітньої діяльності, поділилися досвідом роботи із впровадження інтеграції в освітній процес, значення академічної доброчесності для формування особистості майбутнього педагога, виховання майбутніх педагогів у системі оцінки якості освіти, ролі у цьому процесі наставника академічної групи, розкрили значення використання сучасних інформаційних технологій в роботі циклової комісії, формування компетентності студентів до використання інтеграційних процесів в умовах Нової української школи.

Педагогічна рада ухвалила:

Рішення педагогічної ради від 28.08.2020 р.

У нормативних документах про освіту, а саме: Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Законі України «Про освіту» (2017), Законі України «Про фахову передвищу освіту» (2019), Законі України «Про повну загальну середню освіту» (2020), Законі України про вищу освіту (2014), Указі Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у НУШ», Державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції Нової школи України проблема моніторингу якості освітньої діяльності визнана однією з ключових. Вивчення й оцінювання здатності коледжу організувати якісний освітній процес, спираючись на принципи підготовки майбутнього педагога Нової української школи, усвідомлення значення системного підходу до моніторингу якості освітньої діяльності як інноваційного інструменту забезпечення якості освіти на основі комплексу характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості; мотивація на творчість і ефективність педагогічної роботи на основі новітніх методів та засобів організації освітнього процесу у коледжі було завданням педагогічного колективу у 2019/2020 н.р.

Одним з основних питань, яке домінує в освітніх колах 21-го століття є «за яких умов учні досягають максимальних результатів у навчанні та отримують навички, потрібні їм у реальному житті?». У сучасній динамічній глобальній економіці, яка зосереджується на розвитку, обміні знаннями та інформацією, виграють ті, хто за необхідності вміють одночасно і поєднувати, і застосовувати свої знання з декількох дисциплін. Творчість, адаптивність, критичне мислення та співпраця – дуже цінні навички, якими повинні володіти випускники коледжу. Коли мова йде про набуття цих навичок, інтеграція є надзвичайно ефективним підходом, оскільки допомагає усвідомити важливу роль взаємодії один з одним у реальному житті. Тим більше, що у 2020/2021 н.р. значна увага буде надаватися технологіям дистанційного та змішаного навчання.

Усвідомлення значення інтеграції освітньої, виховної, практичної діяльності як умови підвищення якості підготовки майбутнього фахівця повинно стати завданням педагогічного колективу у 2020/2021 н.р.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» Білокобильської Любові Борисівни про результати роботи над ІУ етапом науково-методичної проблеми та завдання педагогічного колективу по реалізації її У етапу, усвідомлюючи, що саме інтеграція лежить в основі нових підходів до освіти ХХІ століття,педагогічна рада ухвалила:

  1. Продовжити вивчення та реалізацію методичної проблеми «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога Нової української школи» (2016 – 2021 р.р.), її V етапу «Інтеграція освітньої, виховної, практичної діяльності як умова підвищення якості підготовки майбутнього фахівця» (2020/2021 н.р.).

 

   1. Роботу коледжу у 2020/2021 н.р. здійснювати відповідно до вимог Тимчасового порядку організації освітнього процесу у Комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) у 2020/2021 н.р.

 

   1. Роботу педагогічного колективу у 2020/2021 н.р. зосередити на проблемах оновлення змісту освіти, якості викладання, забезпечення академічної доброчесності, пошуку новітніх інтегративних форм і методів навчання як факторів забезпечення високої якості знань сучасного фахівця. Шляхи реалізації інтегративних процесів в освітньому просторі коледжу та забезпечення академічної доброчесності в умовах реалізації завдань нормативних документів з питань освіти заслухати на засіданні педагогічної ради.

Листопад, 2020 р., заступник директора з навчальної роботи

      1. Дослідити проблему використання потенціалу студентського самоврядування коледжу в процесі якісної підготовки фахівця Нової української школи в контексті інтеграційних процесів у сучасному освітньому просторі в умовах реалізації Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту». Про результативність дослідження слухати на засіданні педагогічної ради.

Лютий, 2020 р., заступник директора з виховної роботи

      1. Зміст інтеграції освітньої і практичної діяльності у коледжі як множинність взаємопов’язаних компонентів підготовки майбутніх педагогів: готовність випускника коледжу до інтеграційних процесів здійснення власної освітньої діяльності в контексті Нової української школи щодо спроможності працювати в умовах реформування освіти в процесі педагогічної практики. Про результативність дослідження заслухати на засіданні педагогічної ради.

Квітень 2020 р., завідувач навчально-виробничої практики

      1. Провести місячник моніторингу професійної компетентності викладачів, що атестуються, з питань забезпечення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до роботи в умовах Нової української школи.

Січень – лютий 2020 р., завідувач навчально-методичного кабінету

      1. Провести науково-практичну конференцію педагогічних працівників коледжу з проблеми «Інтеграційні процеси в освітньому просторі коледжу».

Січень, 2021 р., Стеценко Н.В.

      1. Надавати методичне сприяння проведенню VІ загальноколеджної студентської науково-практичної конференції «Інтеграція освітньої, виховної, практичної діяльності: від творчого пошуку – до професійного становлення».

Березень, 2021 р., Таран В.О., Михайленко Н.В., Стеценко Н.В.

      1. Продовжити роботу постійно діючого семінару керівників педагогічної практики у 2020/2021 н.р. за темою «Роль інтеграції у формування готовності майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності під час педагогічної практики».

Завідувач навчально-виробничої практики

      1. На засіданні циклових комісій розглянути та проаналізувати звіти голів Державних кваліфікаційних комісій та Державної підсумкової атестації та виробити стратегію підвищення якості загальної освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців в контексті методичної проблеми коледжу.

Вересень-жовтень 2020 р., Голови циклових комісій

      1. У циклових комісіях коледжу організувати навчання із цифрової грамотності по удосконаленню використання інформаційних технологій.

Вересень-жовтень 2020 р., Голови циклових комісій

Рішенням педагогічної ради також було ухвалено Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у Комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби  (COVID-19) у 2020/2021 н.р.

З річним планом навчально-виховної роботи коледжу та графіком освітнього процесу в 2020/2021 н.р. познайомила заступник директора з навчальної роботи Карпенко О.М. Ці документи були ухвалені педагогічною радою.

Про дотримання гігієнічних та протиепідемічних заходів в освітньому процесі коледжу в умовах карантину доповіла медичний працівник коледжу Просяник І.С.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі