Важливими складниками життєвої компетентності сучасної молодої людини є моральна культура та соціальна зрілість. Виховна робота наставників академічних груп спрямована на реалізацію завдань національного виховання студентської молоді.

Одним із пріоритетних завдань виховання  є духовна культура студентів, формування духовно багатого потенціалу української молоді, інтелектуальне збагачення фонду нації, формування національної та особистої гідності студентів, працелюбності, взаємодопомоги та дисциплінованості.

21 жовтня в рамках Декади наставників груп відбулася творча майстерня   «Формування духовно-моральних цінностей студентів».

Наставники груп мали змогу обмінятися досвідом роботи в напрямку формування духовно-моральних цінностей студентів.

 

Було обговорено сучасні методи і форми роботи, які є ефективними у вихованні морально свідомої особистості. Наставники груп  довели пріоритетну роль активних методів, прийомів, засобів і форм духовно-морального виховання,  що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: тренінги, бесіди, акції, години спілкування, квести, театралізовані форми роботи, художньо-прикладні форми (конкурси малюнка, виставки, захист проєктів), читацькі конференції, тематичні вечори, інтерактивні ігрові форми, ток-шоу, фут-квести, флешмоб, сократівські бесіди та ін.

Ці питання були висвітлені в доповідях наставників груп:

  1. «Цінності особистості в контексті викликів сучасності» ( Венгеровський С.Б., наставник 141 групи).
  2. «Основні підходи до здійснення моніторингу процесу виховання у діяльності наставника академічної групи» ( Вакуленко В.С., наставник 441 групи).
  3. «Методи й форми виховної роботи наставника академічної групи в напрямку формування цінностей: з досвіду роботи» (Марченко О.В., наставник 331 групи).
  4. «Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку студентів» (Деменко Н.М., наставник 321 групи).

 

 

 

 

 

  Засідання відбулося у творчій атмосфері співпраці   та взаєморозуміння,  наставники  виявили активність, креативність, висловили власні  думки при виконанні вправ: «Діамант цінностей», «Дешифратор», «Цінності», «Мозаїка».

 

 

 

 

 

 Модераторами творчої майстерні наставників груп були викладач соціально-педагогічних дисциплін і наставник 221 групи Бережна С.І., викладач дошкільних дисциплін, наставник 241 групи Турченко А.М.

 

 

А.М. Турченко, наставник 241 групи.

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі