Важливими складниками життєвої компетентності сучасної молодої людини є моральна культура та соціальна зрілість. Виховна робота наставників академічних груп спрямована на реалізацію завдань національного виховання студентської молоді.

Одним із пріоритетних завдань виховання  є духовна культура студентів, формування духовно багатого потенціалу української молоді, інтелектуальне збагачення фонду нації, формування національної та особистої гідності студентів, працелюбності, взаємодопомоги та дисциплінованості.

21 жовтня в рамках Декади наставників груп відбулася творча майстерня   «Формування духовно-моральних цінностей студентів».

Наставники груп мали змогу обмінятися досвідом роботи в напрямку формування духовно-моральних цінностей студентів.

 

Було обговорено сучасні методи і форми роботи, які є ефективними у вихованні морально свідомої особистості. Наставники груп  довели пріоритетну роль активних методів, прийомів, засобів і форм духовно-морального виховання,  що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: тренінги, бесіди, акції, години спілкування, квести, театралізовані форми роботи, художньо-прикладні форми (конкурси малюнка, виставки, захист проєктів), читацькі конференції, тематичні вечори, інтерактивні ігрові форми, ток-шоу, фут-квести, флешмоб, сократівські бесіди та ін.

Ці питання були висвітлені в доповідях наставників груп:

  1. «Цінності особистості в контексті викликів сучасності» ( Венгеровський С.Б., наставник 141 групи).
  2. «Основні підходи до здійснення моніторингу процесу виховання у діяльності наставника академічної групи» ( Вакуленко В.С., наставник 441 групи).
  3. «Методи й форми виховної роботи наставника академічної групи в напрямку формування цінностей: з досвіду роботи» (Марченко О.В., наставник 331 групи).
  4. «Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку студентів» (Деменко Н.М., наставник 321 групи).

 

 

 

 

 

  Засідання відбулося у творчій атмосфері співпраці   та взаєморозуміння,  наставники  виявили активність, креативність, висловили власні  думки при виконанні вправ: «Діамант цінностей», «Дешифратор», «Цінності», «Мозаїка».

 

 

 

 

 

 Модераторами творчої майстерні наставників груп були викладач соціально-педагогічних дисциплін і наставник 221 групи Бережна С.І., викладач дошкільних дисциплін, наставник 241 групи Турченко А.М.

 

 

А.М. Турченко, наставник 241 групи.