Співпраця кафедри української мови та Лебединського педагогічного училища

Категорія: Новини

Відповідно до укладеної угоди про співпрацю Лебединське педагогічне училище  імені А.С. Макаренка  та  кафедра української мови СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюють спільну науково-дослідну роботу з проблем  розвитку культуромовної особистості майбутніх фахівців в умовах формальної, неформальної, інформальної освіти за такими  напрямами: науково-методичне забезпечення мовної підготовки майбутніх фахівців, формування мовнокомунікативної культури майбутніх фахівців, інноваційні технології в мовній освіті. Серед форм роботи – обговорення i рецензування наукових, навчально-методичних матеріалів, упровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес навчальних закладів, проведення спільних засідань, науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій та інших наукових заходів.


Професор Семеног Олена Миколаївна ознайомила гостей,  Костирку Юлію Володимирівну та Бідну Людмилу Вікторівну (викладачів філологічно-гуманітарних дисциплін Лебединського педагогічного училища імені А.С.Макаренка), з комплексами  інформаційно-методичного забезпечення викладання філологічних дисциплін, розроблених кафедрою української мови. Доцент Громова Наталія Василівна акцентувала увагу на важливості створення якісного методичного забезпечення самостійної роботи як фактору саморозвитку та самореалізації студентів з навчальної дисципліни, ознайомила присутніх із особливостями організації педагогічної практики з української мови студентів нашого ВНЗ.


Також цього ж дня відбулося заняття з сучасної української мови для студентів І курсу, на яке професор Семеног Олена Миколаївна та кандидат філологічних наук  Рудь Олена Миколоївна запросили колег із Лебедина. Костирка Юлія Володимирівна та Бідна Людмила Вікторівна докладно ознайомили студентів із особливостями викладання філологічно-гуманітарних дисциплін  в їхньому ВНЗ, презентували власні науково-методичні пошуки щодо реалізації компетентнісного підходу до викладання сучасної української мови. Зустріч видалася надзвичайно цікавою та пізнавальною, про що свідчить активність студентської аудиторії, яка відразу ж долучилася до обговорення запропонованих тем.


Безперечно, така співпраця має обопільну користь, адже обмін досвідом сприяє підвищенню кваліфікації викладачів та активізації роботи щодо удосконалення фахової майстерності.

 

Останні новини