Шаблоны для Joomla 3 здесь

Положення про методичне об'єднання наставників груп

Батьківська категорія: Виховання

Методичне об'єднання наставників груп це структурний підрозділ внутрішньоучилищної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу наставників груп.

І. Основні завдання методичного об'єднання наставників груп

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготов­ки наставників груп із питань психології та педагогіки.
 1. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до вихо­вання та соціалізації студентів.
 1. Озброєння  наставників груп  сучасними виховними технологі­ями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.
 1. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів наставників груп.
 1. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педаго­гічного досвіду роботи наставників груп.
 1. Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи наставників груп.

ІІ. Функції методичного об'єднання  наставників груп


Методичне об'єднання наставників груп:

 1. Організовує колективне планування й колективний аналіз діяль­ності наставників груп.
 2. Координує виховну діяльність наставників груп та організо­вує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
 3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації студентів.
 4. Організовує вивчення та застосування наставниками груп сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 5. Оцінює роботу членів  методичного об'єднання.

III. Головні вимоги до науково-методичної роботи:

 1. Відповідність системи внутрішньоучилищної, науково-методичної роботи сучасному замовленню суспільства, держави, училища.
 2. Науковість.
 3. Системність.
 4. Послідовність, доступність, безперервність.
 5. Конкретність.
 6. Урахування особливостей кожного викладача, диференційований підхід до педагогів.
 7. Єдність теорії і практики.
 8. Оперативність, мобільність.
 9. Творчий характер.

ІV. Документація методичного об'єднання наставників груп:

 1. Список членів методичного об'єднання.
 1. Річний план роботи методичного об'єднання.
 1. Протоколи засідань методичного об'єднання.
 2. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в студентських групах і діяльності наставників груп.
 3. Матеріали «методичної скарбнички» наставників груп.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ  КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ  НАСТАВНИКІВ ГРУП:

Керівник МО обєднанння наставників груп: 

1.     Відповідає:

 • за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання;
 • за поповнення «методичної скарбнички» наставників груп;
 • за своєчасне впорядкування документації про роботу об’єднання і проведені заходи.

2.     Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:

 • за дотриманням принципів організації виховного процессу;
 • за виконанням наставниками груп  їхніх функціональних обов’язків;
 • за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
 • за вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки наставників груп.

3.     Організує:

 • взаємодію класних керівників (членів МО) між собою і з іншими структурними підрозділами училища;
 • відкриті заходи, семінари, конференції, тощо;
 • вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

4.     Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів наставників груп.

5.     Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи.